Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania.
Dzisiaj jest: 2 Lutego 2023
Imieniny obchodzą: Maria, Mirosław, Joanna
  • Telefon do urzędu.  18 354 13 00
  • Przejdź do kontaktu.
  • Mapa witryny.
  • Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr S.O.XI.423.4.2021 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie: opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za 2020 rok

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za 2020 rok

 

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH według stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

 

RB-NDS SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020

 

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

 

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Moszczenica (01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.)

Uchwała Nr S.O.X/420/34/20 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 24 września 2020 roku w sprawie możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciąganego przez Gminę Moszczenica


Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH według stanu na koniec III kwartału 2020 roku


RB-NDS SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2020

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

RB-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do 30 czerwca 2020 roku

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH według stanu na koniec II kwartału 2020 roku


RB-NDS SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH według stanu na koniec I kwartału 2020 roku


RB-NDS SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2020

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Uchwała Nr S.O. X/426-2/4/20 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Moszczenica


Uchwała Nr S.O. X/426-3/5/20 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej Gminy Moszczenica na 2020 rok

Uchwała Nr XI/118/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2019 r. Uchwała budżetowa Gminy Moszczenica na 2020 rok

Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Moszczenica na 2020 rok

Uchwała Nr S.O. X/429-1/19 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała Nr S.O. X/426-1/35/19 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Moszczenica na 2020 rok

ukraina pomoc

Wyszukiwarka

Pogoda

 

Odpady2022

pwd 

czyste powietrze

zasady ostrzegania

polski lad

osp 2022

cp.jpg

oze.png

oze1Jakość powietrza Moszczenica ul. Samorządowa

Nasi Partnerzy

Urząd Gminy Moszczenica
Samorządowa 4
38-321 Moszczenica

woj. małopolskie

  tel.: 18 354 13 00
fax.: 18 354 10 85
     
  e-mail: gmina@gminamoszczenica.eu
https://www.gminamoszczenica.eu
  Godziny Urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30
Copyright © 2020 Gmina Moszczenica. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kreacja: Agencja DM