Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania.
Dzisiaj jest: 18 Sierpnia 2022
Imieniny obchodzą: Helena, Ilona, Bogusław
  • Telefon do urzędu.  18 354 13 00
  • Przejdź do kontaktu.
  • Mapa witryny.
  • Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje o stanie mienia komunalnego (03.2020)

SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.

Uchwała Nr S.O. X/423/15/20 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie: opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za 2019 rok


Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok


Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH według stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

RB-NDS SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH według stanu na koniec III kwartału 2019 roku

RB-NDS SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2019

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

Uchwała Nr VIII/67/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2019 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 nr III/26/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2018 roku


Uchwała Nr VIII/68/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moszczenica


Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Moszczenica za I półrocze 2019 roku


Uchwała Nr S.O.X/422/14/19 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie: opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Moszczenica za pierwsze półrocze 2019 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Moszczenica

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH według stanu na koniec II kwartału 2019 roku

RB-NDS SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

Uchwała Nr S.O. X/423/6/19 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie: opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za 2018 rok


Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH według stanu na koniec I kwartału 2019 roku


RB-NDS SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2019

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

Uchwała Budżetowa Gminy Moszczenica na 2019 rok


Uchwała Nr S.O. X/426-2/16/19 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Moszczenica


Uchwała Nr S.O. X/426-3/15/19 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej Gminy Moszczenica na 2019 rok.

Uchwała Nr S.O. IX/426-1/1/18 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Moszczenica na 2019 rok


Uchwała Nr S.O. IX/429-1/16/18 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moszczenica


Uchwała Nr S.O. IX/421/16/18 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na 2019 rok

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moszczenica na 2019 rok

Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Moszczenica na 2019 rok

ukraina pomoc

Wyszukiwarka

Pogoda

 

Odpady2022

pwd 

czyste powietrze

zasady ostrzegania

polski lad

osp 2022

oze.png

oze1Jakość powietrza Moszczenica ul. Samorządowa

Nasi Partnerzy

Urząd Gminy Moszczenica
Samorządowa 4
38-321 Moszczenica

woj. małopolskie

  tel.: 18 354 13 00
fax.: 18 354 10 85
     
  e-mail: gmina@gminamoszczenica.eu
https://www.gminamoszczenica.eu
  Godziny Urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30
Copyright © 2020 Gmina Moszczenica. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kreacja: Agencja DM