Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania.
Dzisiaj jest: 2 Lutego 2023
Imieniny obchodzą: Maria, Mirosław, Joanna
  • Telefon do urzędu.  18 354 13 00
  • Przejdź do kontaktu.
  • Mapa witryny.
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za 2018 rok

Uchwała Nr S.O. X/423/6/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie: opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za 2018 rok

Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018


Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH według stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

RB-NDS SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH według stanu na koniec III kwartału 2018 roku

RB-NDS SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH według stanu na koniec II kwartału 2018 roku

RB-NDS SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH według stanu na koniec I kwartału 2018 roku

RB-NDS SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Uchwała Nr S.O. X/421-1/9/17 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Moszczenica na 2018 rok

Uchwała Nr S.O. X/429-1//17 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moszczenica

Uchwała Nr S.O.X/426-2/25/18 Składu Orzekającego Kolegium RIO w Krakowie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Moszczenica

Uchwała Nr S.O.X/426-3/24/18 Składu Orzekającego Kolegium RIO w Krakowie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej Gminy Moszczenica na 2018 rok

Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Moszczenica na 2018 rok

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moszczenica

ukraina pomoc

Wyszukiwarka

Pogoda

 

Odpady2022

pwd 

czyste powietrze

zasady ostrzegania

polski lad

osp 2022

cp.jpg

oze.png

oze1Jakość powietrza Moszczenica ul. Samorządowa

Nasi Partnerzy

Urząd Gminy Moszczenica
Samorządowa 4
38-321 Moszczenica

woj. małopolskie

  tel.: 18 354 13 00
fax.: 18 354 10 85
     
  e-mail: gmina@gminamoszczenica.eu
https://www.gminamoszczenica.eu
  Godziny Urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30
Copyright © 2020 Gmina Moszczenica. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kreacja: Agencja DM