Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania.
Dzisiaj jest: 2 Lutego 2023
Imieniny obchodzą: Maria, Mirosław, Joanna
  • Telefon do urzędu.  18 354 13 00
  • Przejdź do kontaktu.
  • Mapa witryny.
  • Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr S.O.XI.423.6.2022 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 6 kwietnia 2022 roku w sprawie: wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za 2021 rok

 

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Moszczenica (03.2022)

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za 2021 rok

 

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r. - Urząd Gminy


Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r. - Urząd Gminy


Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’ sporządzony na dzień: 31-12-2021 r. - Urząd Gminy


Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r. - Urząd Gminy

 

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r. - Gmina (zbiorczo)


BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina MOSZCZENICA sporządzony na dzień 31-12-2021 r.


Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’ sporządzony na dzień: 31-12-2021 r. - Gmina (zbiorczo)


INFORMACJA DODATKOWA


Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r. - Gmina (zbiorczo)


Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r. - Gmina (zbiorczo)

 

 

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH według stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

 

RB-NDS SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021

 

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

 

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021

 

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021

 

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH według stanu na koniec III kwartału 2021 roku

 

RB-NDS SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021

 

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

 

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2021

 

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2021

 

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH według stanu na koniec II kwartału 2021 roku

 

RB-NDS SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021

 

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

 

SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31-12-2020 r.

 

 

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH według stanu na koniec I kwartału 2021 roku

 

RB-NDS SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2021

 

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

 

Uchwała Nr XIX/187/20 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2020 r. Uchwała budżetowa Gminy Moszczenica na rok 2021 Nr XIX/187/20 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2020 roku

 

Uchwała Nr S.O.XI.4262.8.21 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej Gminy Moszczenica na 2021 rok.

 

Uchwała Nr S.O.XI.4261.8.21 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Moszczenica


Uchwała Nr S.O.XI/421/5/20 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie: zaopiniowania projektu Uchwały Budżetowej Gminy Moszczenica na 2021 rok

Uchwała Nr S.O.XI.426-1/4/20 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Moszczenica na 2021 rok.

Uchwała Nr S.O.XI/429-1/1/20 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moszczenica

Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Moszczenica na 2021 rok

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moszczenica

ukraina pomoc

Wyszukiwarka

Pogoda

 

Odpady2022

pwd 

czyste powietrze

zasady ostrzegania

polski lad

osp 2022

cp.jpg

oze.png

oze1Jakość powietrza Moszczenica ul. Samorządowa

Nasi Partnerzy

Urząd Gminy Moszczenica
Samorządowa 4
38-321 Moszczenica

woj. małopolskie

  tel.: 18 354 13 00
fax.: 18 354 10 85
     
  e-mail: gmina@gminamoszczenica.eu
https://www.gminamoszczenica.eu
  Godziny Urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30
Copyright © 2020 Gmina Moszczenica. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kreacja: Agencja DM