Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania.
Dzisiaj jest: 16 Czerwca 2024
Imieniny obchodzą: Alina, Aneta, Justyna
  • Telefon do urzędu.  18 354 13 00
  • Przejdź do kontaktu.
  • Mapa witryny.
  • Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy Moszczenica oraz jednostek organizacyjnych gminy na okres 3 lat (od 01.04.2024 r. do 31.03.2027 r.)

 

Informacja o złożonych ofertach - Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy Moszczenica oraz jednostek organizacyjnych gminy na okres 3 lat (od 01.04.2024 r. do 31.03.2027 r.)

 

Informacja o kwocie jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy Moszczenica oraz jednostek organizacyjnych gminy na okres 3 lat (od 01.04.2024 r. do 31.03.2027 r.)

 

Zaproszenie do składania ofert - Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy Moszczenica oraz jednostek organizacyjnych gminy na okres 3 lat (od 01.04.2024 r. do 31.03.2027 r.)

 

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż w trybie bezprzetargowym

 

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu Najemcy (22.12.2023 r.)

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej, poprzez budowę budynku świetlicy sportowo-rekreacyjnej” mająca na celu „poprawę atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez budowę budynku świetlicy sportowo-rekreacyjnej”

 

Przekazania syreny dla OSP Moszczenica i sprzętu dla OSP Staszkówka (27.10.2023 r.)

 

Ogłoszenie Starosty Gorlickiego oraz Burmistrza Miasta Gorlice dotyczące nieruchomości lokalowej mieszczącej się w budynku przy ul. Legionów 12 w Gorlicach

 

Zarządzenie nr 419/VIII/23 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce

 

Zarządzenie Nr 412/VIII/23 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Moszczenica o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica dla terenów obejmujących działkę o nr 488 w miejscowości Moszczenica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Moszczenica o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica dla terenów obejmujących działkę o nr 488 w miejscowości Moszczenica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Wyłożenie do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica - „Moszczenica 2” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II - Grant 1

 

Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II - Grant 3

 

Zapytanie ofertowe na realizację zamowienia pn: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie wsi Moszczenica i Staszkówka oraz likwidacja śliskości na drodze gminnej "Średnie" w Moszczenicy w okresie od miesiąca stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

 

Miernik zanieczyszczenia powietrza wraz z tablicą informacyjną LED

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert - Dostawa sprzętu komputerowego, wdrożenie systemów i rozwiązań teleinformatycznych oraz przeprowadzenia diagnozy cyberbezpieczeństwa

 

Zaproszenie do składania ofert - przewóz dwóch niepełnosprawnych uczniów zamieszkałych w Staszkówce do Szkoły Podstawowej nr 73 przy Zespole Szkół i Placówek pn. " Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących"  w Krakowie ul. Tyniecka 6 i z powrotem oraz zapewnienie opieki nad przewożonymi uczniami

 

Informacja o złozonych ofertach - Dostawa sprzętu komputerowego, wdrożenie systemów i rozwiązań teleinformatycznych oraz przeprowadzenia diagnozy cyberbezpieczeństwa

 

Zapytanie ofertowe na zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej 130 000 złotych (netto) i nazwie - Dostawa sprzętu komputerowego, wdrożenie systemów i rozwiązań teleinformatycznych oraz przeprowadzenia diagnozy cyberbezpieczeństwa

 

Zarządzenie Nr 310/VIII/22 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Moszczenicy (21.06.2022)

Wójt Gminy Moszczenica ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Moszczenicy 38-321 Moszczenica ul. Leśna 5

 

Opieka nad zwierzętami

 

Projekt - „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica - Informacja o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica na lata 2021-2030

 

Sprawozdanie z konsultacji Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica 2021-2030 (18.02.2022)

 

Regulamin miasteczka rowerowego w Moszczenicy

 

Zarządzenie Nr 275/VIII/22 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Moszczenica na rok szkolny 2022/2023

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie wsi Moszczenica i Staszkówka oraz likwidacja śliskości na drodze gminnej "Średnie" w okresie od miesiąca stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

 

Informacja o złożonych ofertach - "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie wsi Moszczenica i Staszkówka oraz likwidacja śliskości na drodze gminnej "Średnie" w okresie od miesiąca stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

 

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie wsi Moszczenica i Staszkówka oraz likwidacja śliskości na drodze gminnej "Średnie" w okresie od miesiąca stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Moszczenica dot. konsultacji społecznych których przedmiotem jest projekt Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica na lata 2021-2030

 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Moszczenica 

 

Informacja o złożonych ofertach - „Remont drogi gminnej K 270863 Średnie w Moszczenicy w km 0+000-0+375, Gmina Moszczenica” Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (06.12.2021)

 

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania - „Remont drogi gminnej K 270863 Średnie w Moszczenicy w km 0+000-0+375, Gmina Moszczenica” Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (06.12.2021)

 

Informacja o projekcie: Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na biomasę oraz Odnawialnych Źródeł Energii

 

Dofinansowanie wycieczek dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Moszczenica w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” (05.10.2021) (05.10.2021)

 

Informacja o złożonych ofertach - Przewóz dwóch niepełnosprawnych uczniów zamieszkałych w Staszkówce do Szkoły Podstawowej nr 73 przy Zespole Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie ul. Tyniecka 6 i z powrotem oraz zapewnienie opieki nad przewożonymi uczniami

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Budowa elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia oświetlenia ulicznego odcinka ulicy Św. Jana Pawła II w Staszkówce"

 

Informacja o złożonych ofertach - "Budowa elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia oświetlenia ulicznego odcinka ulicy Św. Jana Pawła II w Staszkówce"

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Moszczenica o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica dla części terenów w miejscowości Moszczenica

 

Informacje - zgodnie z art.37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

 

Raport o stanie gminy za 2020 rok

 

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - Działania promocyjne w projekcie - "Wdrożenie e-usług w małopolskich urzędach"

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Moszczenica przy ul. Widokowej na dz. nr 259/1, 262/5, 262/6, 262/4, 263/1, 263/2, 264/1, 264/2

 

Informacja o złożonych ofertach - wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Moszczenica przy ul. Widokowej na dz. nr 259/1, 262/5, 262/6, 262/4, 263/1, 263/2, 264/1, 264/2, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000 zł

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Działania promocyjne w projekcie - "Wdrożenie e-usług w małopolskich urzędach"

 

Informacja o rozpoczęciu cyklu wysłuchań publicznych w sprawie projektu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027

 

Informacja o złożonych ofertach - Działania promocyjne w projekcie - "Wdrożenie e-usług w małopolskich urzędach"

 

Pytania i odpowiedzi - Zapytanie ofertowe - Działania promocyjne w projekcie - "Wdrożenie e-usług w małopolskich urzędach"

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy Moszczenica oraz jednostek organizacyjnych gminy (22.03.2021)

 

Zapytanie ofertowe - Działania promocyjne w projekcie - "Wdrożenie e-usług w małopolskich urzędach"

 

Informacja o unieważnieniu postępowania - Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Moszczenica (16.03.2021)


Informacja z otwarcia ofert - Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy Moszczenica oraz jednostek organizacyjnych gminy (16.03.2021)

 

Informacja z otwarcia ofert - Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Moszczenica (15.03.2021)

 

zal. 3 - wzór umowy - dot. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Moszczenica

zał. 4 - wykaz wykonanych usług - dot. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Moszczenica

pytania i odpowiedzi - dot. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Moszczenica

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym pn. "Moszczenica - budowa wodociągu - dodatkowe zadanie"

 

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku - Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy Moszczenica oraz jednostek organizacyjnych gminy

zal. 3 - wzór umowy - dot. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Moszczenica

zał. 4 - wykaz wykonanych usług - dot. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Moszczenica

pytania i odpowiedzi - dot. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Moszczenica

 

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku na realizację zamówienia pn.: Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Moszczenica

 

Informacja z otwarcia ofert - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym pn.:"Moszczenica - budowa wodociągu - dodatkowe zadanie"

 

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku na realizację zamówienia: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym pn.:"Moszczenica - budowa wodociągu - dodatkowe zadanie"

 

Zarządzenie Nr 188/VIII/21 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Moszczenica na rok szkolny 2021/2022

 


Obwieszczenie Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 19 stycznia 2021 r. o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie

Zaproszenie do złożenia oferty - Beneficjent projektu Gmina Moszczenica, ul. Samorządowa 4, 38 – 321 Moszczenica, w związku z realizacją projektu pn.: „Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”, Dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś 5. Ochrona środowiska Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych Poddziałanie 5.3.2. Gospodarka wodno – kanalizacyjna - spr w ramach projektu nr RPMP.05.03.02-12-0995/17 zaprasza do złożenia oferty w Zapytaniu ofertowym: Znak postępowania - OA.271.110.2020, dotyczącym wyboru Wykonawcy, na realizację zamówienia „Moszczenica – budowa wodociągu – dodatkowe zadanie”.

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert (10.12.2020)

Projekt pn. „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”

Wyniki konsultacji społecznych projektu Statutów Sołectw Gminy Moszczenica

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie odmowy nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 39/L/2020 z dnia 23 lipca 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) L108_Moszczenica_502 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 108, km 14,680 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dz. nr 4343/1, obr. 0001 Moszczenica, j. ew. Moszczenica

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Moszczenica - dot. zmiany MPZP dz. 4415

Informacja o złożonych ofertach - przewóz dwóch niepełnosprawnych uczniów zamieszkałych w Staszkówce do Szkoły Podstawowej nr 73 przy Zespole Szkół i Placówek pn. "Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących" w Krakowie ul. Tyniecka 6 i z powrotem oraz zapewnienie opieki nad przewożonymi uczniami

O wyjątkowych miejscach w wyjątkowy sposób - obiekty UNESCO Ziemi Gorlickiej

Konsultacje społeczne których przedmiotem jest projekt Statutów Sołectw Gminy Moszczenica (28.08.2020)

Zaproszenie do składania ofert - przewóz dwóch niepełnosprawnych uczniów zamieszkałych w Staszkówce do Szkoły Podstawowej nr 73 przy Zespole Szkół i Placówek pn. "Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących" w Krakowie ul. Tyniecka 6 i z powrotem oraz zapewnienie opieki nad przewożonymi uczniami (18.08.2020)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) L108_Moszczenica_502 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 108, km 14,680 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dz. nr 4343/1, obr. 0001 Moszczenica, j. ew. Moszczenica


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie ogrodzenia stadionu sportowego w Moszczenicy (10.08.2020)


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie ogrodzenia stawu w Staszkówce (10.08.2020)

Informacja o złożonych ofertach - Wykonanie ogrodzenia stadionu sportowego w Moszczenicy (10.08.2020)

Informacja o złożonych ofertach - Wykonanie ogrodzenia stawu w Staszkówce (10.08.2020)

Zaproszenie do składania ofert - Wykonanie ogrodzenia stawu w Staszkówce (31.07.2020)


Zaproszenie do składania ofert - Wykonanie ogrodzenia stadionu sportowego w Moszczenicy (31.07.2020)

Zaproszenie do składania ofert o udzielenie zamówienia publicznego - budowa elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia z oświetleniem ulicy Tarnowskiej w Moszczenicy (30.06.2020)


Gmina Moszczenica realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Ogłoszenie Wójta Gminy Moszczenica o podjęciu przez Radę Gminy Moszczenica uchwały XIII/139/20 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29.04.2020 r. o przystąpieniu do opracowania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica


Informacje zgodnie z art.37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych


Projekt grantowy - ZDALNA SZKOŁA (26.04.2020)

Wytyczne ws. postępowania z odpadami w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2


Raport o stanie gminy za rok 2019


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Moszczenica za 2019 r.


Zaproszenie do składania ofert - Przewóz niepełnosprawnych uczniów zamieszkałych w Staszkówce do Szkoły Podstawowej nr 73 przy Zespole Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie ul. Tyniecka 6 i z powrotem oraz zapewnienie opieki nad przewożonymi uczniamiZapytanie ofertowe - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie wsi Moszczenica i Staszkówka oraz likwidacja śliskości na drodze gminnej "Średnie" w Moszczenicy w okresie od miesiąca stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.


Ogłoszenie Wójta Gminy Moszczenica o wyłożeniu do wglądu publicznego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica

Zarządzenie nr 54/VIII/19 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 01 lipca 2019 r. w sprawie: zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Moszczenica, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla 7 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin: Biecz, Moszczenica oraz Sękowa


Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu poniżej 30.000 euro na usługę opracowania wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami oraz kompletnej analizy finansowej i ekonomicznej projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 Elektroniczna administracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020


Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu poniżej 30.000 euro na usługę opracowania wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami oraz kompletnej analizy finansowej i ekonomicznej projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 Elektroniczna administracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020


Informacje zgodnie z art.37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych


Raport o stanie gminy za 2018 rok


Zawiadomienie o wniesieniu odwołania BICO GROUP Sp. z o. o. - „Wybór Administratora Projektu: Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii "Biała-Ropa"” w ramach Poddziałania 4.1.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (07.05.2019)


Ogłoszenie Wójta Gminy Moszczenica o przystąpieniu do opracowania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica

Uchwała Nr XXXV/291/2018 Rady Gminy w Moszczenicy z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica".
Informacja o złożonych ofertach - Remont drogi gminnej w Moszczenicy 165m

Zaproszenie do składania ofert - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Moszczenica w systemie „zaprojektuj i wybuduj” nr projektu RPMP.05.03.02-12-0995/17 (01.03.2019)

Zarządzenie nr 22/VIII/19 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 11 lutego 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania,obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Gminy Moszczenica.Zaproszenie do składania ofert - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Moszczenica w systemie „zaprojektuj i wybuduj” nr projektu RPMP.05.03.02-12-0995/17 (31.01.2019)

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania - Wybór Administratora Projektu: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „Biała – Ropa” w ramach Poddziałania 4.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (15.01.2019)


Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy, odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania - Wybór Administratora Projektu: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „Biała – Ropa” w ramach Poddziałania 4.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (sprostowanie) - Gmina Moszczenica: Budowa Gminnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gmin Moszczenica, Ropa, Lipniki, Uście Gorlickie. Projekt współfinansowany w ramach : Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,OŚ II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, Nr konkursu POIS.02.02.00-00-0016/16

Informacja o złożonych ofertach - Przewóz niepełnosprawnej uczennicy zamieszkałej w Moszczenicy do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kobylance i z powrotem oraz zapewnienie opieki nad przewożoną uczennicą

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie wsi Moszczenica i Staszkówka oraz likwidacja śliskości na drodze gminnej "Średnie" w Moszczenicy w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.


Zaproszenie do składania ofert - przewóz niepełnosprawnej uczennicy zamieszkałej w Moszczenicy do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kobylance i z powrotem oraz zapewnienie opieki nad przewożoną uczennicą


Informacja o złożonych ofertach - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie wsi Moszczenica i Staszkówka oraz likwidacja śliskości na drodze gminnej "Średnie" w Moszczenicy w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.


Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert

Zarządzenie Nr 2/VIII/2018r. Wójta Gminy Moszczenica w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2019 r. zadania publicznego pn."Prowadzenie placówki wsparcia dziennego-świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Gminie Moszczenica z realizacją aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz realizacją programów profilaktycznych i terapeutycznych w roku 2019"
Wzór umowy
Wzór oferty
Wzór sprawozdania

Zapytanie ofertowe - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie wsi Moszczenica i Staszkówka oraz likwidacja śliskości na drodze gminnej "Średnie" w Moszczenicy w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Informacja o otrzymaniu oczyszczaczy powietrza dla przedszkoli w gminie Moszczenica

Powiadomienia alarmowe dla mieszkańców w ramach programu "wsparcia służb ratowniczych"


Informacja o złożonych ofertach - Remont ogrodzenia budynku remizy OSP w Staszkówce

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Działania promocyjne i informacyjne w projekcie: Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gmin Lipinki, Moszczenica, Ropa i Uście Gorlickie"

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty "Działania promocyjne i informacyjne w projekcie: Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gmin Lipinki, Moszczenica, Ropa i Uście Gorlickie"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - "Budowa elektroenergetycznej kablowej sieci niskiego napięcia z oświetleniem ulicznym na cmentarzu komunalnym w Moszczenicy" (03.07.2018)

Informacja o złożonych ofertach - "Budowa elektroenergetycznej kablowej sieci niskiego napięcia z oświetleniem ulicznym na cmentarzu komunalnym w Moszczenicy" (02.07.2018)

Informacja o rozstrzygnięciu i zawarciu umowy - ŚWIADCZENIE USŁUGI NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO - BUDOWA PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMIN LIPINKI, MOSZCZENICA, ROPA, UŚCIE GORLICKIE

Informacja dotycząca mechanizmu split payment

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Działania promocyjne i informacyjne w projekcie: Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gmin Lipinki, Moszczenica, Ropa i Uście Gorlickie (26.06.2018)

Zapytanie ofertowe PRIORYTET: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu DZIAŁANIE: 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi (11.06.2018)

Informacja o złożonych ofertach - wykonanie oznaczenia ulic w gminie Moszczenica

Informacja o złożonych ofertach - dowóz żwiru na drogi gminne w miejscowości Moszczenica i Staszkówka w roku 2018

Wójt Gminy Moszczenica ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce 38-321 Staszkówka, ul. Św. Jana Pawła II 3 (20.04.2018)

Wezwanie do przedłużenia terminu związania z ofertą - MOSZCZENICA-plac targowy wraz z infrastrukturą techniczną

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy Moszczenica oraz jednostek organizacyjnych gminy


Informacja o złożonych ofertach - Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy Moszczenica oraz jednostek organizacyjnych gminy

Oferta realizacji zadania publicznego - tytuł zadania - "Sport prewencją dla uzależnień" - 12.02.2018 r.

Informacja w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Informacja o złożonych ofertach - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie wsi Moszczenica i Staszkówka oraz likwidacja śliskości na drodze gminnej "Średnie" w Moszczenicy w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. (15.12.2017)


Zapytanie ofertowe - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie wsi Moszczenica i Staszkówka oraz likwidacja śliskości na drodze gminnej "Średnie" w Moszczenicy w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - Przygotowanie dokumentacji projektowej do uzyskania finansowania w postaci dotacji w ramach Pierwszej Osi priorytetowej programu "Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza" w ramach programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przygotowanie dokumentacji projektowej do uzyskania finansowania w postaci dotacji w ramach Pierwszej Osi priorytetowej programu "Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza" w ramach programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020"

Bezpieczna Małopolska 2017 (26.10.2017)


Zawiadomienie o złożonych ofertach i wyborze najkorzystniejszej oferty - "Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych" (12.09.2017)

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Małopolskie e-urzędy


Dot. zamówienia opracowania kompletnej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn.: „Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej” Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno – kanalizacyjna – SPR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

Wójt Gminy Moszczenica ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Moszczenicy 38-321 Moszczenica 250 (03.07.2017)


Wniosek projekt "Małopolskie e-urzędy"

Zapytanie ofertowe - usługa zaprojektowania ulic z wykonaniem przenumerowania numeracji adresowej nieruchomości w miejscowości Moszczenica i Staszkówka, Gmina Moszczenica


Informacja o złożonych ofertach - remonty dróg (2017.05.22)


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - Wykonanie elektronicznej bazy danych osób pochowanych, płatności, opiekunów grobów, wykonania elektronicznej mapy cmentarza i inwentaryzacji cmentarza komunalnego w Moszczenicy

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Moszczenica za 2016 rok (17.04.2017)

Centralny rejestr umów na rok 2017


Informacja o unieważnieniu postępowania Wdrożenie e-usług oraz usługi i dostawy towarzyszące w ramach projektu „Małopolskie e-urzędy”

Wdrożenie e-usług oraz usługi i dostawy towarzyszące w ramach projektu „Małopolskie e-urzędy”

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 2/D/2017 z dnia 7 kwietnia 2017r. znak: AB. 6740.31.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej Wiatrówki w km 0 +160,50 do km 0 + 645,70 wraz z odwodnieniem”


Ogłoszenie o wyborze oferty - dowóz żwiru na drogi gminne w miejscowości Moszczenica i Staszkówka w roku 2017


Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - informacja o wyłożeniu i prognoza oddziaływania na środowisko.


Wdrożenie e-usług oraz usługi i dostawy towarzyszące w ramach projektu „Małopolskie e-urzędy”

Ogłoszenie o wyborze oferty - Usługa Inżyniera Kontraktu w projekcie POWR.02.18.00-IP.01-00-005/15, Tytuł projektu: „Małopolskie e-urzędy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne (02.02.2017)


Usługa Inżyniera Kontraktu w projekcie POWR.02.18.00-IP.01-00-005/15, Tytuł projektu: „Małopolskie e-urzędy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjneZawiadomienie dot. zadania pn. Przewóz niepełnosprawnej uczennicy zamieszkałej w Moszczenicy do Gimnazjum Specjalnego w Kobylance i z powrotem oraz zapewnienie opieki medycznej nad przewożoną uczennicą


Komunikat Wójta Gminy Moszczenica


Uchwała Nr XX/155/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gmina Moszczenica, przyjętego uchwałą nr XXI/132/2005 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 kwietnia 2005 r. (opublikowanego Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 383 z 19 lipca 2005 r. z późń. zmianami)

Uchwała Nr XX/156/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie: przystąpienia do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica

Zaproszenie do składania ofert oraz SIWZ przewóz niepełnosprawnej uczennicy zamieszkałej w Moszczenicy do Gimnazjum Specjalnego w Kobylance i z powrotem oraz zapewnienie opieki medycznej nad przewożoną uczennicą (09.12.2016)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na przewóz niepełnosprawnej uczennicy zamieszkałej w Moszczenicy do Gimnazjum Specjalnego w Kobylance i z powrotem oraz zapewnienie opieki medycznej nad przewożoną uczennicą. (09.12.2016 r.)

Zaproszenie do składania ofert - przewóz niepełnosprawnej uczennicy zamieszkałej w Moszczenicy do Gimnazjum Specjalnego w Kobylance i z powrotem oraz zapewnienie opieki medycznej nad przewożoną uczennicą (01.12.2016)


SIWZ do zamówienia - przewóz niepełnosprawnej uczennicy zamieszkałej w Moszczenicy do Gimnazjum Specjalnego w Kobylance i z powrotem oraz zapewnienie opieki medycznej nad przewożoną uczennicą

Wójt Gminy Moszczenica informuje, komu zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Staszkówce, część Ośrodek Zdrowia


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 1391K w Moszczenicy oraz 1462K w Staszkówce


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Moszczenica za 2015 rok (21.04.2016)

STRATEGIA ROZWOJU GMINY MOSZCZENICA NA LATA 2016 - 2025

LOKALNY PLAN REWITALIZACJI GMINY MOSZCZENICA NA LATA
2016 - 2025
Zarządzenie Nr 120/VII/16 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
Zarządzenie Nr 116/VII/16 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Moszczenica na rok szkolny 2016/2017

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY MOSZCZENICA NA LATA 2007-2013

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - opracowanie dokumentacji projektowej "Rozdzielcza sieć wodociągowa dla m. Moszczenica w Gminie Moszczenica"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - opracowanie dokumentacji geodezyjnej map dla celów projektowych "Rozdzielcza sieć wodociągowa dla m. Moszczenica w Gminie Moszczenica"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - opracowanie dokumentacji geodezyjnej map dla celów projektowych obszaru zamkniętego PKP "Rozdzielcza sieć wodociągowa dla m. Moszczenica w Gminie Moszczenica"

Mapa PKP - przekroczenie

Do wszystkich Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu Dotyczy: zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji geodezyjnej map dla celów projektowych na zadanie Rozdzielcza sieć wodociągowa dla m. Moszczenica w Gminie Moszczenica terenie PKP i terenach zwykłych.

Zaproszenie do złożenia oferty - opracowanie dokumentacji geodezyjnej map dla celów projektowych obszaru zamkniętego PKP "Rozdzielcza sieć wodociągowa dla m. Moszczenica w Gminie Moszczenica"

Zaproszenie do złożenia oferty - opracowanie dokumentacji geodezyjnej map dla celów projektowych "Rozdzielcza sieć wodociągowa dla m. Moszczenica w Gminie Moszczenica"

Zaproszenie do złożenia oferty - opracowanie dokumentacji projektowej "Rozdzielcza sieć wodociągowa dla m. Moszczenica w Gminie Moszczenica"

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - przewóz niepełnosprawnej uczennicy zamieszkałej w Moszczenicy do Gimnazjum Specjalnego w Kobylance i z powrotem oraz zapewnienie opieki nad przewożoną uczennicą

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przewóz niepełnosprawnej uczennicy zamieszkałej w Moszczenicy do Gimnazjum Specjalnego w Kobylance i z powrotem oraz zapewnienie opieki nad przewożoną uczennicą

Obwieszczenie - prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmian MPZP (22.12.2015)

Zaproszenie do składania ofert - wybór Operatora Wykonawczego dla projektów: Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Moszczenica, eMoszczenica, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Moszczenica - III etap (21.12.2015)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - przewóz niepełnosprawnej uczennicy zamieszkałej w Moszczenicy do Gimnazjum Specjalnego w Kobylance i z powrotem oraz zapewnienie opieki nad przewożoną uczennicą (09.12.2015)

Lista szkół podstawowych z terenu Gminy Moszczenica, którym przyznano wsparcie finansowe w ramach programu: Rządowy program wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz skratek z terenu oczyszczalni ścieków w Moszczenicy (2015.08.04)

Zaproszenie do składania ofert - "Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz skratek z terenu oczyszczalni ścieków w Moszczenicy"

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej na sale gimnastyczną przy Zespole Szkół w Staszkówce

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Aktualizacja dokumentacji technicznej na salę gimnastyczną przy Zespole Szkół w Staszkówce

Zaproszenie do składania ofert - Aktualizacja dokumentacji technicznej na salę gimnastyczną przy Zespole Szkół w Staszkówce

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia Zakup i montaż dodatkowych 20 zestawów komputerowych przy realizacji projektu "Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu na terenie Gminy Moszczenica - III etap" (15.12.2014)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zakup i montaż dodatkowych 20 zestawów komputerowych przy realizacji projektu "Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu na terenie Gminy Moszczenica - III etap" (05.12.2014)

Komunikat Wójta Gminy Moszczenica

Zaproszenie do składania ofert

Obwieszczenie - zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Informacja o zawarciu umowy Realizacja zadań i obowiązków Koordynatora Projektu i Zarządzania finansowego w ramach projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Moszczenica - III Etap" (10.03.2014)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Realizacja zadań i obowiązków Koordynatora Projektu i Zarządzania finansowego w ramach projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Moszczenica - III Etap"" (27.01.2014)

Zarządzenie Nr 243/VI/13 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (25.11.2013)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Program usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy Moszczenica

Prognoza oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego Programu

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica

Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu publicznego zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Moszczenica

Mapa dróg na terenie Gminy Moszczenica

Numery (oznaczenia) dróg do powyższej mapy oraz parametry

Statystyka mieszkańców Gminy Moszczenica wg stanu na dzień 31.12.2012 (podział na miejscowość, płeć, wiek)

Ewidencja zabytków

Uchwała nr XXIV/182/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie: przystapienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica

Uchwała nr XXIV/181/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie: przystapienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica

Uchwała nr XXIV/180/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie: przystapienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica

GKRPA

Wyszukiwarka

malopolskie

portal interesanta

Pogoda

 

Odpady2022

ukraina pomoc

pwd 

czyste powietrze

zasady ostrzegania

polski lad

osp 2022

azbest_logo.jpeg

cp.jpg

oze.png

oze1Jakość powietrza Moszczenica ul. Samorządowa

OWG

malopolskie osp 2023 na stronę

modernizacja instalacji alarmowej 2023

Nasi Partnerzy

Urząd Gminy Moszczenica
Samorządowa 4
38-321 Moszczenica

woj. małopolskie

  tel.: 18 354 13 00
fax.: 18 354 10 85
     
  e-mail: gmina@gminamoszczenica.eu
https://www.gminamoszczenica.eu
  Godziny Urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30
Copyright © 2020 Gmina Moszczenica. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kreacja: Agencja DM