Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania.
Dzisiaj jest: 14 Kwietnia 2024
Imieniny obchodzą: Julianna, Justyna, Walerian
  • Telefon do urzędu.  18 354 13 00
  • Przejdź do kontaktu.
  • Mapa witryny.
  • Biuletyn Informacji Publicznej

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MOSZCZENICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2023 ROKU”

 

Zarządzenie Nr 490/VIII/24 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT

 

Oferta wspólna realizacji zadania publicznego o której mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Nie popalaj nie popijaj lecz przy sporcie odpoczywaj

 

Zarządzenie Nr 484/VIII/24 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 20 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektu "Rocznego Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

 

Oferta realizacji zadania publicznego o której mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Każde dziecko o tym wie: chcesz być zdrowy - ruszaj się

 

Zarządzenie Nr 383/VIII/23 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT

 

Oferta realizacji zadania publicznego o której mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Papieros i wódka - dla sportowców trutka

 

Zarządzenie Nr 375/VIII/23 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2023 r. zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Wzór umowy

Wzór oferty

 

 

Informacja z przeprowazonych konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

 

Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku"

 

Oferta realizacji zadania publicznego o której mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Nie siedź dłużej w tym fotelu, zagraj w piłkę przyjacielu

 

Zarządzenie Nr 277/VIII/22 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Oferta realizacji zadania publicznego o której mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Chcesz żyć przestań palić, przestań pić (12.01.2022)

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT (12.01.2022)

 

Zarządzenie Nr 274/VIII/22 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wzór umowy

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

 

Zarządzenie Nr 269/VIII/21 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego – świetlicy opiekuńczo–wychowawczej w Gminie Moszczenica z realizacją aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz realizacją programów profilaktycznych i terapeutycznych w roku 2022 .”

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT

 

Zarządzenie Nr 260/VIII/21 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego pn. "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego - świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Gminie Moszczenica z realizacją aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz realizacją programów profilaktycznych i terapeutycznych w roku 2022"

 

Wzór umowy

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

 

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 20 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MOSZCZENICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2020 ROKU”

 

Oferta wspólna realizacji zadania publicznego o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Zamiast siedzieć przy smartfonie, zagraj z nami na stadionie

 

Oferta realizacji zadania publicznego o której mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Nie palę, nie piję, COVIDA przeżyję

 

Zarządzenie Nr 189/VIII/21 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Zarządzenie Nr 182/VIII/21 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Wzór umowy

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Zarządzenie Nr 177/VIII/20 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego – świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Gminie Moszczenica z realizacją aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz realizacją programów profilaktycznych i terapeutycznych w roku 2021”

Zarządzenie Nr 170/VIII/20 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego – świetlicy opiekuńczo–wychowawczej w Gminie Moszczenica z realizacją aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz realizacją programów profilaktycznych i terapeutycznych w roku 2021.”

Wzór umowy

Wzór oferty

Wzór sprawozdania


Wyniki konsultacji społecznych projektu "Rocznego Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”


Ogłoszenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MOSZCZENICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2019 ROK”

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Moszczenica dotyczących utworzenia Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE) na terenie gminy Moszczenica dla osób dorosłych

ZARZĄDZENIE Nr 102/VIII/20 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Moszczenica dotyczących utworzenia Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE) na terenie gminy Moszczenica dla osób dorosłych

Zarządzenie Nr 97/VIII/20 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta realizacji zadania publicznego - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - "Nie pal, nie pij w piłkę klepnij"

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Zarządzenie Nr 91/VIII/20 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wzór umowy

Wzór oferty

Wzór sprawozdania


Zarządzenie Nr 88/VIII/20 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego pn. "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego - świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Gminie Moszczenica z realizacją aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz realizacją programów profilaktycznych i terapeutycznych w roku 2020"


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT


Zarządzenie Nr 81/VIII/19 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego – świetlicy opiekuńczo–wychowawczej  w Gminie Moszczenica z realizacją aktywnych form wypoczynku  dla dzieci i młodzieży oraz  realizacją programów  profilaktycznych i terapeutycznych w  roku 2020


Wzór umowy

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 (26.11.2019)


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MOSZCZENICA z dnia 31 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020


Roczny Program współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 - Projekt

FORMULARZ KONSULTACJI do projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MOSZCZENICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2018 ROKU” (10.04.2019)


Oferta realizacji zadania publicznego - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - "Przez sport z dala od używek"


Zarządzenie Nr 20/VIII/19 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert

Zarządzenie Nr 12/VIII/19 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Wzór umowy

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Zarządzenie Nr 10/VIII/18 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego – świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Gminie Moszczenica z realizacją aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz realizacją programów profilaktycznych i terapeutycznych w roku 2019”.

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert

Zarządzenie Nr 2/VIII/2018r. Wójta Gminy Moszczenica w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2019 r. zadania publicznego pn."Prowadzenie placówki wsparcia dziennego-świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Gminie Moszczenica z realizacją aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz realizacją programów profilaktycznych i terapeutycznych w roku 2019"
Wzór umowy
Wzór oferty
Wzór sprawozdania

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok


KONSULTACJE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MOSZCZENICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2019 ROK

Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MOSZCZENICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2017 ROKU” (29.03.2018)


Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert (09.01.2018)


Zarządzenie Nr 257/VII/18 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Formularz oferty

Formularz sprawozdania

Formularz umowy

Zarządzenie Nr 256/VII/17 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn."Prowadzenie placówki wsparcia dziennego - świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Gminie Moszczenica z realizacją aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz realizacją programów profilaktycznych w roku 2018."


Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok


Zarządzenie Nr 249/VII/17 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego pn."Prowadzenie placówki wsparcia dziennego - świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Gminie Moszczenica z realizacją aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz realizacją programów profilaktycznych w roku 2018."

Formularz oferty

Formularz sprawozdania

Formularz umowy

KONSULTACJE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MOSZCZENICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2018 ROK

Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MOSZCZENICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2016 ROKU”

Konsultacje społeczne dot. Uchwały Nr XXII/173/17 z dnia 7 lutego 2017 r. Rady Gminy Moszczenica w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe

Uchwała Nr XXII/173/17 z dnia 7 lutego 2017 r. Rady Gminy Moszczenica w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe

Oferta wspólna realizacji zadania publicznego o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - "Strażacy, piłkarze nie piją, nie palą oraz po używki nie sięgają"

Zarządzenie Nr 179/VII/16 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI/PODMIOTÓW NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

Zarządzenie Nr 171/VII/16 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Formularz oferty

Formularz sprawozdania

KONSULTACJE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MOSZCZENICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2017 ROK (04.11.2016)

Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MOSZCZENICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2015 ROKU” (12.04.2016 r.)

Oferta realizacji zadania publicznego Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym "Nie palę, nie piję - a chodzę i żyję" (termin 26.02.2016 r.)

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT
FORMULARZ ZGŁOSZENIA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI/PODMIOTÓW NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

Zarządzenie Nr 112/VII/16 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Formularz oferty

Formularz sprawozdania

Formularz umowy

Zarządzenie Nr 106/VII/15 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Zarządzenie Nr 100/VII/15 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Formularz oferty

Formularz sprawozdania

Formularz umowy

Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok (28.10.2015)

KONSULTACJE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MOSZCZENICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2016 ROK (28.10.2015)

Oferta realizacji zadania publicznego 2015.02.23

Zarządzenie Nr 13/VII/14 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Zarządzenie Nr 1/VII/14 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Formularz oferty

Formularz sprawozdania

Formularz umowy

KONSULTACJE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MOSZCZENICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK

Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok

Zarządzenie Nr 296/VI/14 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2014 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Formularz oferty

Formularz zgłoszenia

Ogłoszenie konkursu

Zarządzenie Nr 288/VI/14 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2014 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi w roku 2013"

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Formularz oferty

Formularz zgłoszenia

Ogłoszenie konkursu

Zarządzenie Nr 232/VI/13 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Uchwała nr XXVIII/204/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

Formularz sprawozdania

Formularz umowy


Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2014 rokKONSULTACJE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MOSZCZENICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2014 ROKInformujemy, że zgodnie z przyjętym harmonogramem przygotowania projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok” opracowano projekt programu.

Proszę o zgłaszanie, do dnia  15 listopada 2013 r., ewentualnych uwag i propozycji do załączonego dokumentu. Uwagi i propozycje można przesłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres: Urząd Gminy Moszczenica, 38 – 321 Moszczenica 524.

Ewentualne uwagi lub propozycje, po uprzedniej weryfikacji, zostaną wniesione do projektu programu współpracy.

Wójt Gminy Moszczenica

(-) Jerzy WałęgaZałączniki:                                                                       Moszczenica, dnia 24.10.2013 r.

Program współpracy
Sprawozdanie z realizacji "Programu Współpracy Gminy Moszczenica" z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku.

Zarządzenie Nr 177/VI/13 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Formularz umowy

Formularz sprawozdania

Formularz oferty

Zarządzenie Nr 173/VI/13 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI/PODMIOTÓW NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

Uchwała nr XIX/137/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013

 

KONSULTACJE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MOSZCZENICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2013 ROKInformujemy, że zgodnie z przyjętym harmonogramem przygotowania projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok” opracowano projekt programu.

Proszę o zgłaszanie, do dnia     16 listopada 2012 r., ewentualnych uwag i propozycji do załączonego dokumentu. Uwagi i propozycje można przesłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres: Urząd Gminy Moszczenica, 38 – 321 Moszczenica 524.

Ewentualne uwagi lub propozycje, po uprzedniej weryfikacji, zostaną wniesione do projektu programu współpracy.

Wójt Gminy Moszczenica

(-) Jerzy WałęgaZałączniki:

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT

GKRPA

Wyszukiwarka

malopolskie

portal interesanta

Pogoda

 

Odpady2022

ukraina pomoc

pwd 

czyste powietrze

zasady ostrzegania

polski lad

osp 2022

cp.jpg

oze.png

oze1Jakość powietrza Moszczenica ul. Samorządowa

OWG

malopolskie osp 2023 na stronę

modernizacja instalacji alarmowej 2023

Nasi Partnerzy

Urząd Gminy Moszczenica
Samorządowa 4
38-321 Moszczenica

woj. małopolskie

  tel.: 18 354 13 00
fax.: 18 354 10 85
     
  e-mail: gmina@gminamoszczenica.eu
https://www.gminamoszczenica.eu
  Godziny Urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30
Copyright © 2020 Gmina Moszczenica. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kreacja: Agencja DM