Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania.
Dzisiaj jest: 3 Czerwca 2023
Imieniny obchodzą: Leszek, Anatola, Tamara
  • Telefon do urzędu.  18 354 13 00
  • Przejdź do kontaktu.
  • Mapa witryny.
  • Biuletyn Informacji Publicznej

Oferta realizacji zadania publicznego o której mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Każde dziecko o tym wie: chcesz być zdrowy - ruszaj się

 

Zarządzenie Nr 383/VIII/23 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT

 

Oferta realizacji zadania publicznego o której mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Papieros i wódka - dla sportowców trutka

 

Zarządzenie Nr 375/VIII/23 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2023 r. zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Wzór umowy

Wzór oferty

 

 

Informacja z przeprowazonych konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

 

Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku"

 

Oferta realizacji zadania publicznego o której mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Nie siedź dłużej w tym fotelu, zagraj w piłkę przyjacielu

 

Zarządzenie Nr 277/VIII/22 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Oferta realizacji zadania publicznego o której mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Chcesz żyć przestań palić, przestań pić (12.01.2022)

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT (12.01.2022)

 

Zarządzenie Nr 274/VIII/22 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wzór umowy

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

 

Zarządzenie Nr 269/VIII/21 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego – świetlicy opiekuńczo–wychowawczej w Gminie Moszczenica z realizacją aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz realizacją programów profilaktycznych i terapeutycznych w roku 2022 .”

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT

 

Zarządzenie Nr 260/VIII/21 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego pn. "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego - świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Gminie Moszczenica z realizacją aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz realizacją programów profilaktycznych i terapeutycznych w roku 2022"

 

Wzór umowy

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

 

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 20 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MOSZCZENICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2020 ROKU”

 

Oferta wspólna realizacji zadania publicznego o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Zamiast siedzieć przy smartfonie, zagraj z nami na stadionie

 

Oferta realizacji zadania publicznego o której mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Nie palę, nie piję, COVIDA przeżyję

 

Zarządzenie Nr 189/VIII/21 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Zarządzenie Nr 182/VIII/21 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Wzór umowy

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Zarządzenie Nr 177/VIII/20 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego – świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Gminie Moszczenica z realizacją aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz realizacją programów profilaktycznych i terapeutycznych w roku 2021”

Zarządzenie Nr 170/VIII/20 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego – świetlicy opiekuńczo–wychowawczej w Gminie Moszczenica z realizacją aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz realizacją programów profilaktycznych i terapeutycznych w roku 2021.”

Wzór umowy

Wzór oferty

Wzór sprawozdania


Wyniki konsultacji społecznych projektu "Rocznego Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”


Ogłoszenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MOSZCZENICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2019 ROK”

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Moszczenica dotyczących utworzenia Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE) na terenie gminy Moszczenica dla osób dorosłych

ZARZĄDZENIE Nr 102/VIII/20 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Moszczenica dotyczących utworzenia Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE) na terenie gminy Moszczenica dla osób dorosłych

Zarządzenie Nr 97/VIII/20 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta realizacji zadania publicznego - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - "Nie pal, nie pij w piłkę klepnij"

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Zarządzenie Nr 91/VIII/20 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wzór umowy

Wzór oferty

Wzór sprawozdania


Zarządzenie Nr 88/VIII/20 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego pn. "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego - świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Gminie Moszczenica z realizacją aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz realizacją programów profilaktycznych i terapeutycznych w roku 2020"


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT


Zarządzenie Nr 81/VIII/19 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego – świetlicy opiekuńczo–wychowawczej  w Gminie Moszczenica z realizacją aktywnych form wypoczynku  dla dzieci i młodzieży oraz  realizacją programów  profilaktycznych i terapeutycznych w  roku 2020


Wzór umowy

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 (26.11.2019)


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MOSZCZENICA z dnia 31 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020


Roczny Program współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 - Projekt

FORMULARZ KONSULTACJI do projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MOSZCZENICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2018 ROKU” (10.04.2019)


Oferta realizacji zadania publicznego - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - "Przez sport z dala od używek"


Zarządzenie Nr 20/VIII/19 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert

Zarządzenie Nr 12/VIII/19 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Wzór umowy

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Zarządzenie Nr 10/VIII/18 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego – świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Gminie Moszczenica z realizacją aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz realizacją programów profilaktycznych i terapeutycznych w roku 2019”.

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert

Zarządzenie Nr 2/VIII/2018r. Wójta Gminy Moszczenica w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2019 r. zadania publicznego pn."Prowadzenie placówki wsparcia dziennego-świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Gminie Moszczenica z realizacją aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz realizacją programów profilaktycznych i terapeutycznych w roku 2019"
Wzór umowy
Wzór oferty
Wzór sprawozdania

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok


KONSULTACJE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MOSZCZENICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2019 ROK

Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MOSZCZENICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2017 ROKU” (29.03.2018)


Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert (09.01.2018)


Zarządzenie Nr 257/VII/18 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Formularz oferty

Formularz sprawozdania

Formularz umowy

Zarządzenie Nr 256/VII/17 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn."Prowadzenie placówki wsparcia dziennego - świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Gminie Moszczenica z realizacją aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz realizacją programów profilaktycznych w roku 2018."


Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok


Zarządzenie Nr 249/VII/17 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego pn."Prowadzenie placówki wsparcia dziennego - świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Gminie Moszczenica z realizacją aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz realizacją programów profilaktycznych w roku 2018."

Formularz oferty

Formularz sprawozdania

Formularz umowy

KONSULTACJE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MOSZCZENICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2018 ROK

Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MOSZCZENICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2016 ROKU”

Konsultacje społeczne dot. Uchwały Nr XXII/173/17 z dnia 7 lutego 2017 r. Rady Gminy Moszczenica w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe

Uchwała Nr XXII/173/17 z dnia 7 lutego 2017 r. Rady Gminy Moszczenica w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe

Oferta wspólna realizacji zadania publicznego o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - "Strażacy, piłkarze nie piją, nie palą oraz po używki nie sięgają"

Zarządzenie Nr 179/VII/16 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI/PODMIOTÓW NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

Zarządzenie Nr 171/VII/16 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Formularz oferty

Formularz sprawozdania

KONSULTACJE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MOSZCZENICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2017 ROK (04.11.2016)

Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MOSZCZENICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2015 ROKU” (12.04.2016 r.)

Oferta realizacji zadania publicznego Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym "Nie palę, nie piję - a chodzę i żyję" (termin 26.02.2016 r.)

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT
FORMULARZ ZGŁOSZENIA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI/PODMIOTÓW NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

Zarządzenie Nr 112/VII/16 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Formularz oferty

Formularz sprawozdania

Formularz umowy

Zarządzenie Nr 106/VII/15 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Zarządzenie Nr 100/VII/15 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Formularz oferty

Formularz sprawozdania

Formularz umowy

Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok (28.10.2015)

KONSULTACJE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MOSZCZENICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2016 ROK (28.10.2015)

Oferta realizacji zadania publicznego 2015.02.23

Zarządzenie Nr 13/VII/14 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Zarządzenie Nr 1/VII/14 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Formularz oferty

Formularz sprawozdania

Formularz umowy

KONSULTACJE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MOSZCZENICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK

Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok

Zarządzenie Nr 296/VI/14 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2014 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Formularz oferty

Formularz zgłoszenia

Ogłoszenie konkursu

Zarządzenie Nr 288/VI/14 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2014 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi w roku 2013"

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Formularz oferty

Formularz zgłoszenia

Ogłoszenie konkursu

Zarządzenie Nr 232/VI/13 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Uchwała nr XXVIII/204/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

Formularz sprawozdania

Formularz umowy


Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2014 rokKONSULTACJE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MOSZCZENICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2014 ROKInformujemy, że zgodnie z przyjętym harmonogramem przygotowania projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok” opracowano projekt programu.

Proszę o zgłaszanie, do dnia  15 listopada 2013 r., ewentualnych uwag i propozycji do załączonego dokumentu. Uwagi i propozycje można przesłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres: Urząd Gminy Moszczenica, 38 – 321 Moszczenica 524.

Ewentualne uwagi lub propozycje, po uprzedniej weryfikacji, zostaną wniesione do projektu programu współpracy.

Wójt Gminy Moszczenica

(-) Jerzy WałęgaZałączniki:                                                                       Moszczenica, dnia 24.10.2013 r.

Program współpracy
Sprawozdanie z realizacji "Programu Współpracy Gminy Moszczenica" z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku.

Zarządzenie Nr 177/VI/13 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Formularz umowy

Formularz sprawozdania

Formularz oferty

Zarządzenie Nr 173/VI/13 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI/PODMIOTÓW NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

Uchwała nr XIX/137/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013

 

KONSULTACJE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MOSZCZENICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2013 ROKInformujemy, że zgodnie z przyjętym harmonogramem przygotowania projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok” opracowano projekt programu.

Proszę o zgłaszanie, do dnia     16 listopada 2012 r., ewentualnych uwag i propozycji do załączonego dokumentu. Uwagi i propozycje można przesłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres: Urząd Gminy Moszczenica, 38 – 321 Moszczenica 524.

Ewentualne uwagi lub propozycje, po uprzedniej weryfikacji, zostaną wniesione do projektu programu współpracy.

Wójt Gminy Moszczenica

(-) Jerzy WałęgaZałączniki:

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT

ukraina pomoc

Wyszukiwarka

Pogoda

 

Odpady2022

pwd 

czyste powietrze

zasady ostrzegania

polski lad

osp 2022

cp.jpg

oze.png

oze1Jakość powietrza Moszczenica ul. Samorządowa

Nasi Partnerzy

Urząd Gminy Moszczenica
Samorządowa 4
38-321 Moszczenica

woj. małopolskie

  tel.: 18 354 13 00
fax.: 18 354 10 85
     
  e-mail: gmina@gminamoszczenica.eu
https://www.gminamoszczenica.eu
  Godziny Urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30
Copyright © 2020 Gmina Moszczenica. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kreacja: Agencja DM