Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania.
Dzisiaj jest: 21 Lutego 2020
Imieniny obchodzą: Eleonora, Feliks, Kiejstus
 • Telefon do urzędu.  18 354 13 00
 • Przejdź do kontaktu.
 • Mapa witryny.
 • Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dotycząca realizacji projektu pt. ,,Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Moszczenica” w okresie od 01.07.2019 do 31.12.2019.

 
Z dniem 1 lipca 2019 r. w gminie Moszczenica rozpoczęła się realizacja projektu pt. ,,Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Moszczenica”. Jego realizatorem  jest Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce.
Projekt pt. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Moszczenica” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  Celem głównym jest zwiększenie dostępności do usług społecznych w ramach placówki wsparcia dziennego dla 150 dzieci i młodzieży i 110 rodziców/opiekunów tych dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie na terenie gminy Moszczenica placówki o charakterze opiekuńczym i specjalistycznym.
Całkowita wartość projektu: 4 850 631,41 zł,
Wartość dofinansowania: 4 123 036,69 zł.
Utworzona Placówka Wsparcia Dziennego przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce wraz z dwoma punktami; przy Zespole Szkół w Moszczenicy oraz przy Ośrodku Kultury zatrudnia 8 osób; kierownika/wychowawcę – p. Annę Nowacką i 7 wychowawców.
Są to:        
 • PWD przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce; p. Wioletta Poręba, p. Renata Adamczyk,
 • punkt PWD przy Zespole Szkół w Moszczenicy: p.  Renata Ludwińska, p. Magdalena Witkowska, p. Danuta Tapek,
 • punkt PWD przy Ośrodku Kultury i Biblioteki w Moszczenicy: p. Judyta Rosin, p. Elżbieta Grabiec.
Nadzór nad Placówką Wsparcia Dziennego i realizacją projektu pełną: Halina Łaś – kierownik, Danuta Luboch – koordynator punktu PWD przy Ośrodku Kultury i Biblioteki w Moszczenicy, Witold Bogdan – koordynator PWD przy Zespole Szkół w Moszczenicy.
Do Placówki Wsparcia Dziennego zrekrutowano 197 osób; 112 dzieci, oraz 85 rodziców,  z czego 2 dzieci  i 1 rodzic zakończyło udział w projekcie. Dla wszystkich uczestników PWD świadczone były usługi opiekuńcze, animacyjne i wychowawcze. Tematyka zajęć świetlicowych dotyczyła m.in. kształtowania  i rozwijania zainteresowań dzieci, kształtowania postaw prospołecznych, rozwijania umiejętności adaptacyjnych, rozwijania sprawności umysłowej poprzez gry logiczne itp. Zgodnie z założeniami projektu, asystenci rodziny oraz pracownicy socjalni z Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ,,PRYMUS” w Gorlicach przeprowadzili diagnozę potrzeb i preferencji wśród dzieci przyjętych do placówki, uwzględniającą ich sytuację rodzinną. Na tej podstawie zostały opracowane Indywidualne Plany Wsparcia dla każdego dziecka. Wszystkie dzieci przyjęte do PWD miały zapewniony posiłek, dostarczany przez Firmę: Mirosława Ślusarz Zbiorowe Żywienie-Katering.
Jednym z założeń  PWD jest kształtowanie u uczęszczających dzieci kompetencji kluczowych, opisanych przez Unię Europejską. Zgodnie z zapisami w projekcie każde dziecko powinno uczestniczyć w zajęciach w ramach minimum dwóch tych kompetencji. Jest w czym wybierać, bowiem oferta zajęć jest bogata. W placówce przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II  w Staszkówce, w zależności od zainteresowań, dzieci mają do wyboru następujące zajęcia:
 •   warsztaty plastyczne, 
 •   warsztaty matematyczno-informatyczne - Matematyka czas na TIK-a,
 •   warsztaty językowe - Popołudnie z językiem angielskim,
 •   warsztaty - Twórcze spotkanie z książką,
 •   warsztaty - Wiem, co jem,
 •   warsztaty - Fizyka  wokół nas,
 •   Muzykoterapia,
 •   warsztaty wolontariatu,
 •   zajęcia taneczne.
Punkt PWD przy Zespole Szkół w Moszczenicy o feruje:
 •   zajęcia plastyczne,
 •   zajęcia informatyczne, 
 •   zajęcia językowe,
 •   ,Matematyka jest wszędzie – zajęcia rozwijające z matematyki,
 •   rytmika i taniec.
Punkt PWD przy Ośrodku Kultury i Biblioteki w Moszczenicy oferuje następujące zajęcia:
 •   rytmika i taniec – zajęcia taneczne,
 •   Matematyka jest wszędzie – zajęcia rozwijające z matematyki,
 •   zajęcia czytelnicze,
 •   zajęcia kulinarne.
Integralną częścią funkcjonowania PWD jest wsparcie indywidualne i specjalistyczne, którego celem jest wyrównywanie indywidualnych deficytów rozwojowych, a także będące wynikiem indywidualnych potrzeb i problemów natury wychowawczej i rozwoju osobowości. Dzieci mogą skorzystać ze specjalistycznej pomocy logopedycznej, neurologopedycznej, psychologicznej i pedagogicznej. Dodatkowo, dzieci uczęszczające do punktów PWD w Moszczenicy korzystają z pomocy w odrabianiu lekcji.
Aby uatrakcyjnić pobyt dzieci w Placówce Wsparcia Dziennego zaplanowano wycieczki edukacyjne w ciągu roku szkolnego. Do tej pory dla uczestników punktu PWD w Moszczenicy zorganizowano 3 wycieczki edukacyjne: do Biecza do Muzeum Ziemi Bieckiej i warsztaty Legendy Bieckie, do Tarnowa na spektakl teatralny pt. ,,Trzy Elfy” oraz do Rzeszowa do Muzeum Dobranocek oraz na film ,,Młody reniferek Aleks”.
Równolegle z pracą z dzieckiem w oparciu o Indywidualny Program Wsparcia prowadzona jest i będzie praca z rodzicami. Angażowanie rodziców w działania Placówki jest jednym z elementów budowania wspólnego potencjału oraz tworzenia wspólnej przestrzeni zarówno do wspólnej pracy jak i wspólnego świętowania. Do tej pory  zorganizowane zostały  trzy Spotkania Integracyjne, w ramach których dzieci i rodzice mieli możliwość spędzenia wspólnego czasu w twórczy sposób, poznając się wzajemnie i wspólnie się bawiąc. Były to:
 • spotkania pn. Jesienne spotkania integracyjne (oddzielne w każdej placówce),
 • rodzinny wyjazd uczestników i  ich rodziców do kina HELIOS w Nowym Sączu na film ,,Kraina Lodu 2”,
 • spotkania pod nazwą ,, Przedświąteczne spotkania rodzinne w PWD” (oddzielnie w każdej placówce).
Na potrzeby PWD, ze środków projektowych, wykonano prace adaptacyjne wyremontowano sale w Zespole Szkół w Staszkówce oraz w Zespole Szkół w Moszczenicy, a  także wykonano plan manewrowy przy Zespole Szkół w Moszczenicy za łączną kwotę ponad 111 tys. zł. W najbliższym czasie Placówka zostanie doposażona w sprzęt i atrakcyjne pomoce dydaktyczne  do prowadzenia zajęć.
Półroczna realizacja projektu pt. ,,Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Moszczenica” potwierdza, że jest on ciekawym poszerzeniem oferty edukacyjnej i opiekuńczej naszych szkół i przedszkoli i spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i ich rodziców.
Zbliżają się ferie zimowe, w związku z tym Placówka Wsparcia Dziennego oferuje dzieciom, poza stałymi zajęciami, dodatkowo wyjazdy na łyżwy w ramach zadania pn. Zimowisko ,,Ferie z łyżwami” – PWD przy Zespole Szkół w Staszkówce oraz atrakcyjne wycieczki w ramach zadania pn. ,,Zimowisko dochodzące” – punkt PWD przy Zespole Szkół w Moszczenicy – zapraszamy!
 


Halina Łaś – kierownik projektu

Zobacz zdjęcia z PROJEKTU - kiknij

 

Komentarze  

#1 iufujah 2020-02-21 08:38
Amoxicillin Without Prescription: http://mewkid.net/who-is-xandra/ Buy Amoxicillin ikj.obdf.gminamoszczenica.eu.bte.eh http://mewkid.net/who-is-xandra/
Cytować
Wyszukiwarka

Pogoda

 Nasi Partnerzy

Urząd Gminy Moszczenica
Samorządowa 4
38-321 Moszczenica

woj. małopolskie

  tel.: 18 354 13 00
fax.: 18 354 10 85
     
  e-mail: gmina@gminamoszczenica.eu
http://www.gminamoszczenica.eu
  Godziny Urzędowania:

poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30
Copyright © 2017 Gmina Moszczenica. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kreacja: Agencja DM