Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania.
Dzisiaj jest: 16 Czerwca 2024
Imieniny obchodzą: Alina, Aneta, Justyna
  • Telefon do urzędu.  18 354 13 00
  • Przejdź do kontaktu.
  • Mapa witryny.
  • Biuletyn Informacji Publicznej

Szanowni Mieszkańcy

 

W związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odgórnie nałożony został na samorząd gminny obowiązek prowadzenia kontroli wszystkich nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Przepisy obowiązują w całym kraju.

 

Gmina Moszczenica, zgodnie z ww. ustawą, zobowiązana jest do przeprowadzania kontroli właścicieli nieruchomości dotyczących zawartych umów oraz posiadanych dowodów płatności za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Kontrola zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Moszczenica Nr 46/2022 z dnia 29.12.2022 r. przeprowadzona zostanie przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Moszczenica lub przez pracowników firmy zewnętrznej posiadającej upoważnienia Wójta Gminy Moszczenica oraz obejmować będzie w szczególności:

  1. stwierdzenie posiadania przez właściciela nieruchomości umowy zawartej z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  2. częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Każda posesja niepodłączona do sieci kanalizacyjnej ma zostać skontrolowana do końca sierpnia 2024 r.

 

Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli. Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej mają obowiązek zawarcia umowy na odbiór nieczystości ciekłych oraz regularnego opróżniania zbiorników. Obowiązek taki wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Moszczenica. Właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.

 

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie wydane przez Wójta Gminy Moszczenica. Wykaz przedsiębiorców znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Moszczenica.

 

Ponadto, zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2022 r., poz. 2519  ze zm.), kto nie wykonuje ww. obowiązków oraz utrudnia przeprowadzenia kontroli podlega karze grzywny 500 - 5000 zł.

 

Liczymy, że narzucone przez Ustawodawcę kontrole przebiegną sprawnie, przy dobrej współpracy z Państwem oraz wykażą jak najmniejsze nieścisłości. Jeżeli mają Państwo wiedzę o nieprawidłowościach w swoich domowych instalacjach oraz dokumentach, prosimy o niezwłoczne przystąpienie do unormowania sytuacji. 

Attachments:
Download this file (Ewidencja przedsiębiorców posiadających zezwolenia na transport nieczystości ciekłych..pdf)Lista firm[ ]103 kB
Download this file (komunikat_kontrole-ścieki_2024.pdf)Komunikat[ ]67 kB

GKRPA

Wyszukiwarka

malopolskie

portal interesanta

Pogoda

 

Odpady2022

ukraina pomoc

pwd 

czyste powietrze

zasady ostrzegania

polski lad

osp 2022

azbest_logo.jpeg

cp.jpg

oze.png

oze1Jakość powietrza Moszczenica ul. Samorządowa

OWG

malopolskie osp 2023 na stronę

modernizacja instalacji alarmowej 2023

Nasi Partnerzy

Urząd Gminy Moszczenica
Samorządowa 4
38-321 Moszczenica

woj. małopolskie

  tel.: 18 354 13 00
fax.: 18 354 10 85
     
  e-mail: gmina@gminamoszczenica.eu
https://www.gminamoszczenica.eu
  Godziny Urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30
Copyright © 2020 Gmina Moszczenica. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kreacja: Agencja DM