Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania.
Dzisiaj jest: 3 Czerwca 2023
Imieniny obchodzą: Leszek, Anatola, Tamara
 • Telefon do urzędu.  18 354 13 00
 • Przejdź do kontaktu.
 • Mapa witryny.
 • Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – daje możliwość dofinansowania zakupu opału: pelletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy oraz gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego.

 

Kto może się ubiegać o dodatek na inne źródła ciepła?

 

Zgodnie z ustawą z 15 września 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw /tekst ustawy w załączniku/  dodatek przysługiwał będzie gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest:

 • kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy,
 • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
 • kocioł olejowy.

 

Źródło ciepła musi być uprzednio zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Wpisanie bądź zgłoszenie głównego źródła ogrzewania do CEEB uprawniające do przyznania dodatku musi być zrealizowane do dnia 11 sierpnia 2022 r. , albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Wysokość dodatku

 

W zaproponowanym rozwiązaniu nie ma kryteriów dochodowych.  Wysokość dodatku dla gospodarstwa domowego wynosi:

 • 3000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,
 • 2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy,
 • 1000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym,
 • 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG.

 

UWAGA! Dodatek nie przysługuje gospodarstwom domowym, którym przyznany został dodatek węglowy! Jedno gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

 

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku na inne źródła ciepła przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

 

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku na inne źródła ciepła dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy – oznacza to że jeden dodatek może być przyznany na jeden adres.

 

Termin składania wniosków

 

Wniosek o przyznanie dodatku na inne źródła ciepła można składać do dnia 30.11.2022r.  Wnioski o wypłatę tego dodatku  złożone po dniu 30.11.2022r. pozostawia się bez rozpoznania.

 

Składanie wniosków

 

Jednostką realizującą wypłaty dodatków na inne źródła ciepła w Gminie Moszczenica jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy.

 

Wnioski można składać: w formie papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy  (w godzinach pracy jednostki 7:30 – 15:30) lub drogą elektroniczną (tylko wnioski opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnione profilem zaufanym ).

 

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Moszczenicy ul. Samorządowa 2, nr tel. tel 18 354 12 40.

 

Moszczenica, 27.09.2022

 

KIEROWNIK GMINNEGO

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

w Moszczenicy

mgr Joanna Kleszyk

 

 

 

Załączniki:

 1. Ustawa z dnia 15 września 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
 2. Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła
 3. Wniosek o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

ukraina pomoc

Wyszukiwarka

Pogoda

 

Odpady2022

pwd 

czyste powietrze

zasady ostrzegania

polski lad

osp 2022

cp.jpg

oze.png

oze1Jakość powietrza Moszczenica ul. Samorządowa

Nasi Partnerzy

Urząd Gminy Moszczenica
Samorządowa 4
38-321 Moszczenica

woj. małopolskie

  tel.: 18 354 13 00
fax.: 18 354 10 85
     
  e-mail: gmina@gminamoszczenica.eu
https://www.gminamoszczenica.eu
  Godziny Urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30
Copyright © 2020 Gmina Moszczenica. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kreacja: Agencja DM