Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania.
Dzisiaj jest: 18 Maja 2021
Imieniny obchodzą: Alicja, Feliks, Eryk
  • Telefon do urzędu.  18 354 13 00
  • Przejdź do kontaktu.
  • Mapa witryny.
  • Biuletyn Informacji Publicznej

loga projekt gops

 

 

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn.  „RAZEM DLA AKTYWNOŚCI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy serdecznie zaprasza osoby chętne z terenu Gminy Moszczenica do udziału w projekcie.

 

Projekt realizowany jest w formule partnerstwa gmin Moszczenica oraz Bobowa, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

 

Projekt skierowany jest do 40 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar gmin Moszczenica i Bobowa,  objętych lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji  społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz osoby korzystające z programu POPŻ.  

 

W ramach projektu uczestnicy projektu będą objęci:

  • Modułem pracy socjalnej z przeprowadzeniem indywidualnej diagnozy potrzeb, opracowaniem indywidualnych ścieżek reintegracji oraz wypłatą świadczeń pieniężnych
  • Modułem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym
  • Modułem usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym

 

Szczegółowych informacji na temat form wsparcia, działań w ramach projektu udzielają pracownicy GOPS Moszczenica telefonicznie pod nr tel. 18 3541240 lub w siedzibie ośrodka przy ulicy Samorządowa 2, Moszczenica  /w razie wizyty w GOPS prosi się o zachowanie norm bezpieczeństwa w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną: dystans, maseczki, dezynfekcja rąk/

 

Okres realizacji projektu:  01 kwiecień 2021r. do 31 marca 2023r.

 

Realizowane będą dwie edycje projektu.

 

Rekrutacja do I edycji projektu odbywać się będzie w miesiącach:

KWIECIEŃ – MAJ 2021r.

 

Dokumentacja rekrutacyjna dostępna jest w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy oraz na stronie internetowej GOPS.

 

Wyszukiwarka

Pogoda

 

nsp2021czyste powietrzeNasi Partnerzy

Urząd Gminy Moszczenica
Samorządowa 4
38-321 Moszczenica

woj. małopolskie

  tel.: 18 354 13 00
fax.: 18 354 10 85
     
  e-mail: gmina@gminamoszczenica.eu
https://www.gminamoszczenica.eu
  Godziny Urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30
Copyright © 2020 Gmina Moszczenica. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kreacja: Agencja DM