Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania.
Z uwagi na wciąż powracający problem utylizacji niektórych odpadów typu: folia rolnicza, siatka 
do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu big bag
powstających w toku prowadzenia produkcji rolnej przypominam, iż nie są to odpady komunalne
i dlatego nie mogą być dobierane w ramach zbiórki odpadów komunalnych oraz nie mogą być
przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
 
Z uwagi na powyższe poniżej podajemy kontakt do firmy, która za odpłatnością może odebrać od rolników
odpady pochodzące z gospodarstwo rolnych.
MAREK CZARNECKI FOLPAP
Stróżowska 6
38-300 Gorlice,
Tel: 183520777 / 604409118
Moszczenica, dnia 22.04.2021 r.

 

Zobacz komunikat - kiknij