Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MOSZCZENICY

w ramach zadań mających na celu rozwój pomocy społecznej zaprasza SENIORÓW z terenu gminy Moszczenica do udziału w projekcie socjalnym:

 p.n. „Senior 2020 - projekt aktywizacji, integracji i wsparcia osób starszych z terenu gminy Moszczenica”

 Projekt finansowany jest przez Wojewodę Małopolskiego przy udziale środków własnych budżetu gminy Moszczenica.

 

Wzorem lat ubiegłych GOPS Moszczenica przystępuje do realizacji projektu mającego na celu wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej. Tegoroczny projekt skierowany jest do osób starszych z terenu gminy Moszczenica.

W ramach wsparcia oferowanego w Projekcie  zapewniamy:

  • poradnictwo i wsparcie psychologa (według ustalonych dyżurów w siedzibie GOPS oraz w formie zdalnej)
  • porady prawne (według ustalonych dyżurów w siedzibie GOPS oraz w formie zdalnej)


Do korzystania z porad i konsultacji psychologicznych i prawnych zachęcamy nie tylko seniorów, ale również osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, przeżywające kryzysy psychiczne, również związane z szczególną sytuacją panującego stanu epidemii wirusa Covid-19.


Pozostałe formy wsparcia planowane do realizacji:

  • warsztaty poprawy sprawności psychofizycznej (warsztaty promujące aktywność fizyczną, służące utrzymaniu dobrej kondycji psychicznej, zdolności poznawczych)
  • warsztaty urody (zajęcia służące poprawie wizerunku seniora)
  • warsztaty alternatywnego stylu życia – promujące ekologię w prowadzeniu gospodarstwa domowego, ziołolecznictwo, ogrodnictwo
  • warsztaty integracji wewnątrz i międzypokoleniowej (warsztaty artystyczne, rękodzielnicze, działania i przedsięwzięcia zachęcające osoby starsze do udziału w życiu społecznym, wyjazdy integracyjne)

 


WAŻNE!!!

Harmonogram, terminy i sposób realizacji działań projektowych będzie uzależniony od sytuacji epidemicznej w kraju i rządowych obostrzeń w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19.

Zajęcia będą prowadzone z uwzględnieniem reżimu sanitarnego i rządowych wytycznych

Wyrażamy nadzieję, że sytuacja epidemiczna w kraju ulegnie poprawie i umożliwi pełną realizację zaplanowanych działań projektowych.

 


JAK ZGŁOSIĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE ?

Osoby Zainteresowane proszone są o zgłaszanie swojego uczestnictwa poprzez kontakt telefoniczny z GOPS Moszczenica:            

pod nr. tel. 18 35 41 240 lub 515 850 720

do dnia 29 maja 2020 roku.


Liczba miejsc ograniczona!!!

 


DODATKOWE INFORMACJE W SIEDZIBIE GOPS ul. Samorządowa 2, lub pod nr. tel. 18 35 41 240

Ze względu na panujący stan epidemii w trosce o nasze wspólne dobro preferujemy na etapie rekrutacji kontakt telefoniczny /osoba do kontaktu – Maria Pyzik/.

                                                                                              

Z wyrazami szacunku

 

p.o. Kierownika GMINNEGO OŚRODKA

POMOCY SPOLECZNEJ w Moszczenicy

 mgr Joanna Kleszyk