Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania.
Dzisiaj jest: 24 Lutego 2024
Imieniny obchodzą: Maciej, Bogusz, Modest
 • Telefon do urzędu.  18 354 13 00
 • Przejdź do kontaktu.
 • Mapa witryny.
 • Biuletyn Informacji Publicznej

W związku z informacjami o agresywnych zachowanych osób obcych próbujących dostać się do naszych domów prosimy o rozwagę i ostrożność.

Nie wpuszczamy do domów i na posesję nieznanych osób, nie liczymy na okazje handlowe i promocyjne zakupy.

 

W dniu 02.02.2024 r. w Moszczenicy 3 osoby (kobieta i dwóch mężczyzn) próbowało dostać się do prywatnego domu samotnej osoby pod pozorem zakupu staroci. Poruszali się samochodem osobowym bordowym i mieli obcy akcent.

 

Zwracajmy uwagę na obce, podejrzane osoby i samochody. W razie wątpliwości prosimy dzwonić na numer alarmowy 112 lub do Urzędu Gminy Moszczenica - 183541300.

BEZPIECZ

Szanowni Państwo,


uprzejmie informuję, że w 2024 roku Urząd Statystyczny w Krakowie będzie przeprowadzał na terenie województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 773) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok.


Wszystkie badania ankietowe na terenie województwa małopolskiego realizowane są zarówno metodą wywiadu telefonicznego, jak i bezpośredniego przez pracowników Urzędu (ankieterów i teleankieterów statystycznych) w gospodarstwach domowych, gospodarstwach rolnych, punktach usługowych, targowiskach oraz na przejściach granicznych. Każdy z ankieterów posiada legitymację wydaną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Krakowie.

Pozyskane w badaniach dane statystyczne są wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej województwa małopolskiego oraz stanowią podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych. Zbierane i gromadzone w badaniach dane indywidualne i dane osobowe są objęte tajemnicą statystyczną – są one należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostają nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.

 

Mając na uwadze uzyskanie jak najwyższej jakości i kompletności wyników badań statystycznych, jak również dbając o bezpieczeństwo mieszkańców Małopolski, zwracam się z uprzejmą prośbą o wsparcie prowadzonych przez
Urząd działań popularyzacyjnych, poprzez upowszechnienie informacji za pośrednictwem stron internetowych Państwa gmin oraz jednostek podległych. W szczególności zachęcam do utworzenia na stronach internetowych odrębnej zakładki przekierowującej bezpośrednio do naszej strony https://krakow.stat.gov.pl/badania-ankietowew-malopolsce/, która jest na bieżąco aktualizowana i uzupełniana. Można się tam dowiedzieć m.in. jak sprawdzić tożsamość ankietera, jakie badania ankietowe i w jakich terminach są przeprowadzane w danym roku kalendarzowym przez pracowników Urzędu, jakie pytania zadajemy w formularzach badań oraz w jakim celu to robimy. W załączeniu przekazuję także propozycje grafik do oznaczenia zakładki o badaniach ankietowych.

 

W przypadku braku możliwości umieszczenia zakładki przekierowującej, prosimy o zamieszczanie informacji dotyczących statystycznych badań rolniczych oraz badań ankietowych, które przekazujemy w załącznikach.
Serdecznie dziękuję Państwu za dotychczasowe wsparcie statystyki publicznej i przychylność dla realizowanych przez Urząd Statystyczny w Krakowie działań. Dziękuję także mieszkańcom Państwa gmin za udział w badaniach ankietowych.


bublegum

bublegum1

bublegum2


Dziękujemy za Państwa udział w badaniach ankietowych!

 

Dzięki Państwu wiemy
• Jaki jest poziom dochodów gospodarstw domowych,
• Jakie jest spożycie produktów żywnościowych,
• Jakie zmiany zachodzą na rynku pracy,
• Jakie są cele podróży Polaków,
• Jakie są warunki życia w Polsce,
• Jak wykorzystywane są nowe technologie informatyczne.

Tajemnica statystyczna
Informacje przekazane ankieterom są objęte tajemnicą statystyczną. Zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz.

Wybrane badania
• Badanie budżetów gospodarstw domowych (BBGD),
• Badanie kondycji gospodarstw domowych (KGD),
• Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL),
• Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach (PKZ),
• Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC),
• Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych i wśród osób indywidualnych (SSI-10),
• Badanie spójności społecznej (BSS),
• Badanie cen konsumpcyjnych i środków produkcji rolniczej (C02).

 

Więcej informacji
Wydział Badań Ankietowych Urzędu Statystycznego w Krakowie
Telefony: +48695256281, +48532459441, +48126563032;
Infolinia: +48222799999;
Główny Urząd Statystyczny www.stat.gov.pl.

18 stycznia 2024 roku uprawomocniły się wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Moszczenica VI kadencji. Uczniowie szkół z Moszczenicy i Staszkówki na swoich przedstawicieli wybrali następujące osoby:

 • Dziadzio Lena
 • Florek Joanna
 • Gawlik Radosław
 • Gwóźdź Olga
 • Jędrzejowska Anna
 • Knapik Marcin
 • Kukla Martyna
 • Łaś Julia
 • Potok Paweł
 • Pyzik Kinga
 • Rozpara Julia
 • Salwa Marek
 • Turek Joanna
 • Witkowska Marlena
 • Wszołek Patrycja

Zgodnie z zapisami ordynacji wyborczej we środę 24 stycznia 2024 roku zwołano I sesję Młodzieżowej Rady Gminy.

Obrady rozpoczął przewodniczący MRG V kadencji Kamil Jędrzejowski i prowadził je do momentu wyboru przewodniczącego VI kadencji.
Podczas sesji radni odebrali zaświadczenia z rąk Wójta Gminy Moszczenica i Przewodniczącej Rady Gminy. Następnie złożyli ślubowanie. Pan Wójt Jerzy Wałęga w swoim wystąpieniu przypomniał zebranym historię powstania Młodzieżowej Rady Gminy Moszczenica oraz funkcje i zadania jakie pełni w społeczności lokalnej.
Następnie radni przystąpili do wyborów prezydium. Na przewodniczącą Młodzieżowej Rady Gminy VI kadencji została wybrana Anna Jędrzejowska. Wiceprzewodniczącą - Julia Łaś, sekretarzem - Olga Gwóźdź.
Na zakończenie sesji Pan Wójt i Kamil Jędrzejowski podziękowali uroczyście Dyrektorowi Zespołu Szkół w Moszczenicy Panu Witoldowi Bogdanowi za jego wkład pracy i dziesięcioletnią opiekę nad Młodzieżową Radą Gminy I-V kadencji.

Przemysław Potok

sesja

dopłaty_2024_1.jpeg

 

Druki do pobrania:

Uprzejmie informujemy zainteresowanych mieszkańców Moszczenicy o możliwości włączenia się do nowo wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Moszczenicy. Dotyczy to domów przy ulicach: Szkolnej, Leśnej, Zielonej. Budowa przyłączy może się odbywać na warunkach wydanych przez Urząd Gminy Moszczenica, które będą podobne do poprzednio stosowanych.

GKRPA

Wyszukiwarka

malopolskie

portal interesanta

Pogoda

 

Odpady2022

ukraina pomoc

pwd 

czyste powietrze

zasady ostrzegania

polski lad

osp 2022

cp.jpg

oze.png

oze1Jakość powietrza Moszczenica ul. Samorządowa

OWG

malopolskie osp 2023 na stronę

modernizacja instalacji alarmowej 2023

Nasi Partnerzy

Urząd Gminy Moszczenica
Samorządowa 4
38-321 Moszczenica

woj. małopolskie

  tel.: 18 354 13 00
fax.: 18 354 10 85
     
  e-mail: gmina@gminamoszczenica.eu
https://www.gminamoszczenica.eu
  Godziny Urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30
Copyright © 2020 Gmina Moszczenica. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kreacja: Agencja DM