Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania.
Dzisiaj jest: 20 Października 2021
Imieniny obchodzą: Ireny, Kleopatry, Jana
 • Telefon do urzędu.  18 354 13 00
 • Przejdź do kontaktu.
 • Mapa witryny.
 • Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy i informacja Państwowej Straży Pożarnej.

Scan 20211020 122854

Scan 20211020 130711

zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1372 z późn. zm.) Przewodnicząca Rady Gminy Moszczenica zaprasza Mieszkańców Gminy Moszczenica na XXVI Sesję Rady Gminy Moszczenica, która odbędzie się 26 października 2021 r. (wtorek) o godz. 12:00 w sali obrad, pok. nr 10 Urzędu Gminy Moszczenica.

 

Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji VIII kadencji Rady Gminy Moszczenica odbytej w dniu 14 września 2021 r.

3. Sprawozdanie z pełnionego Urzędu Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

4. Interpelacje radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2021 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2021 nr XIX/187/20 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2020 roku,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moszczenica,
 • ustalenia wysokości stawek  podatku  od  nieruchomości,
 • ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Moszczenica,
 • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,
 • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorlickiego,
 • rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Moszczenica.

6. Informacja Wójta Gminy Moszczenica w sprawie projektu budżetu Gminy Moszczenica na rok 2022.

7. Odpowiedzi na interpelacje.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad.   


Przewodnicząca Rady Gminy
Izabella Wąsowska


Sesja26

 • Trwa ogólnopolska kampania społeczna Prezesa UOKiK pod hasłem „Policz i nie przelicz się!”
 • Do tej pory w akcję zaangażowało się blisko 180 mediów i instytucji.
 • Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie i zachęcamy do dalszego włączania się w kampanię.

 

[Warszawa, 6 października 2021 r.] Inwestowanie wymaga przemyślanych decyzji oraz wnikliwej analizy własnej sytuacji, a także sytuacji rynkowej. W kampanii „Policz i nie przelicz się!” Prezes UOKiK zwraca uwagę społeczeństwa na ryzyko utraty oszczędności i konieczność zachowania rozwagi przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

 

 • W kampanii „Policz i nie przelicz się” zachęcam do mądrego i przemyślanego lokowania oszczędności. O inwestycjach trzeba myśleć długofalowo i rozważyć wszelkie ewentualności. Należy pamiętać, że jedyne, co w nich pewne, to ryzyko. W przygotowanych komunikatach informujemy między innymi w jaki sposób ograniczyć ryzyka inwestycji i na co zwracać uwagę, aby nadmiernie się nie narażać. Rekomenduję też chłodne i rozważne podejmowanie decyzji dotyczących dysponowania własnym kapitałem – radzi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

 

W ramach kampanii UOKiK:

 • stworzył dwa 30-sekundowe spoty emitowane w telewizji i radio, ostrzegające przed realną stratą zainwestowanych środków i ewentualną niemożliwością spłaty kredytu,
 • przygotował kalkulator, dzięki któremu można sprawdzić, o ile orientacyjnie wzrośnie rata kredytu po wzroście stóp procentowych,
 • zorganizował webinar z ekspertami o inwestowaniu, zakupie nieruchomości na kredyt i ryzykach związanych z niskimi obecnie stopami procentowymi,
 • opublikował serię edukacyjnych komunikatów poświęconych m.in. kredytom hipotecznym, funduszom inwestycyjnym, inwestowaniu w nieruchomości komercyjne czy akcje i obligacje.

 

Aby dotrzeć do jak największej liczby konsumentów, Prezes UOKiK zwrócił się do mediów i instytucji z prośbą o włączenie się w promocję. W efekcie spoty oraz materiały dotyczące kampanii emitowane i publikowane były przez 177 mediów, instytucji, przedsiębiorstw. Dzięki synergii różnych działań i zaangażowaniu tak wielu podmiotów możliwe było dotarcie z komunikatami do szerokiego grona konsumentów.

– Nawiązaliśmy współpracę z licznymi mediami, instytucjami i przedsiębiorstwami. Dziękuję wszystkim, którzy zgodzili się udostępnić przygotowane przez nas materiały na niekomercyjnych warunkach. Dziękuję za zaangażowanie i każde udostępnienie spotu i materiałów – mówi Tomasz Chróstny.

 

Kampania Prezesa UOKiK trwa, dlatego nadal zachęcamy do włączenia się w nią media, instytucje oraz organizacje pozarządowe. Im więcej kanałów informacyjnych uruchomimy, tym większy wpływ uzyskamy na bezpieczeństwo konsumentów. – Gorąco zachęcam do dalszego włączania się w akcję „Policz i nie przelicz się!”. Wspólnie możemy dotrzeć do jeszcze większej liczby konsumentów – ostrzec, wyjaśnić i zapobiec stratom finansowym. Jestem przekonany, że dzięki synergii zwiększamy świadomość i bezpieczeństwo konsumentów – apeluje Tomasz  Chróstny.

 

Jak włączyć się w kampanię Prezesa UOKiK

 

Wszystkie materiały przygotowane w ramach kampanii „Policz i nie przelicz się!” – spoty w wersji wideo i audio, bannery, komunikaty edukacyjne – dostępne są do pobrania na stronie UOKiK.

W przypadku chęci emisji spotów w telewizji, prosimy o kontakt z Departamentem Komunikacji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Pamiętaj! Zanim zdecydujesz – policz i nie przelicz się!

 • Nie podejmuj pochopnych decyzji i nie działaj pod wpływem emocji dokładnie i na chłodno przeanalizuj zyski i ryzyka.
 • Nie decyduj się na inwestycję w momencie, gdy jesteś zadłużony – rozważ, czy to nie jest dobry moment na wcześniejszą spłatę lub nadpłatę zobowiązań finansowych jeśli tylko dysponujesz nadwyżką pieniężną.
 • Inwestuj rozsądnie, czyli w miarę własnych możliwości, przeznaczając tzw. wolne środki, a nie te istotne, zarezerwowane na cele życiowe.
 • Przeanalizuj obecną sytuację, ale przygotuj także plan działania na przyszłość, zwłaszcza w razie wystąpienia potencjalnych problemów skutkujących zmniejszeniem dochodów.
 • Dywersyfikuj swoje finanse nie inwestuj wszystkiego w jedną inwestycję, pamiętaj również o potrzebie utrzymania płynności finansowej.
 • Pamiętaj, to Ty zarządzasz swoimi finansami i to Ty poniesiesz wszystkie konsekwencje nieprzemyślanych decyzji – nigdy nie podejmuj decyzji pod wpływem impulsu, emocji, „tu i teraz”.

Weryfikacja wpisu ogierów do ksiąg, jak również przeglądów jesiennych: klaczy, źrebiąt, ogierów wszystkich ras, oraz opisu słownego i graficznego KONI, a także wydawania paszportów dla posiadanych koni.

 

UWAGA -.W związku z rozprzestrzeniającą się epidemią choroby Covid-19 i rosnącym ryzykiem zakażenia się wirusem SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie Państwa i Pracowników, przeglądy koni odbędą się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie działając w oparciu o zapisy Ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z dnia 20 sierpnia 1997r. (Dz.U.Nr 123 poz.774 z póź. zmianami) oraz realizując zadanie o selekcji ogierów starszych zleconych przez Min. Rol. dokona w podanych niżej terminach i miejscowościach przeglądy wszystkich doprowadzonych ogierów. Do udziału w Komisji przeglądowej zapraszamy  przedstawiciela Powiatowego Lekarze Weterynarii.

 

Do przeglądu należy obowiązkowo doprowadzić wszystkie ogiery urodzone w 2019 roku i starsze. Właściciele lub dzierżawcy ogierów /państwowych/ przedkładają Komisji następujące dokumenty.

 • dla ogierów młodych 1 - 2 letnich – paszport,
 • dla ogierów licencjonowanych starszych, prywatnych lub dzierżawnych:
 • świadectwo uznania lub wpisu ogiera do ksiąg i paszport,
 • kserokopię aktualnych badań weterynaryjnych,
 • dokładnie wypełniony grzbiet bloku pokryć klaczy/wykazane wszystkie pokryte w ostatnim sezonie klacze /do zwrotu z potwierdzonym na odwrocie podpisem odbioru świadectwa przez właściciela klaczy, za brak każdej kartki bloku opłata 50 zł./dzierżawcy ogierów blok zwracają do MZHK w Krakowie/.

Wydanie nowego bloku świadectw uzależnione będzie od rozliczenia się z poprzedniego  i przedstawienia pełnej dokumentacji hodowlanej na ogiera. Ogiery do przeglądu należy odpowiednio przygotować /pielęgnacja, korekcja kopyt itp./i zaprezentować przed Komisją na skórzanym ogłowiu i wodzach. Właścicieli ogierów sprzedanych lub wykastrowanych prosimy o zgłoszenie celem wykreślenia z ewidencji Związku.

Ogiery młode do uznania należy przedstawić bez podków.  

Warunki wpisu młodego ogiera rasy zimnokrwistej do księgi i dopuszczenie do rozrodu 

 • wiek minimum 27 miesięcy /ukończone/ dla ogierów zimnokrwistych (urodzone do 31.czerwca 2019)
 • badanie grup krwi ogiera potwierdzające zgodność pochodzenia po ojcu i matce jeżeli klacz uzyskała wpis do księgi po 01.01.2007r. /w tym DNA/;
 • posiadanie orzeczenia lek wet. o przydatności do rozrodu, z wynikiem badań w kierunku chorób zakaźnych wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii;
 • zaświadczenie o szczepieniu przeciwko grypie, podane co najmniej dwie dawki szczepionki /warunek ten wymagany jest dla ogierów wytypowanych na aukcję/;
 • ukończenie wstępnej polowej próby zaprzęgowej na aukcji;
 • ogiery importowane aby otrzymać wpis do księgi koni rasy polski koń zimnokrwisty muszą uzyskać 81 pkt bonitacyjnych w tym za kłodę 14 pkt., kopyta 8 pkt., ruch 16 pkt;
 • Minimalne warunki wpisu ogiera pkz do ksiąg: wzrost 155, obwód 210, nadp. 25 oraz punkt.79 pkt.;
 • Ogiery młode muszą spełnić powyższe warunki. O ostatecznym wpisie do ksiąg zdecyduje Komisja Aukcyjna.
 • Aukcja ogierów zimnokrwistych i Kwalifikacja klaczy do programu w typie sztumskim i sokólskim odbędzie się w dniu 24 września 2021r. (piątek) na terenie użytkowanym przez Fundacje Klikowska Ostoja Polskich Koni Klikowa- Tarnów ul. Klikowska 304, o godz. 8 30. (Próba dzielności dla ogierów o godz. 7 00). Ponadto właścicieli ogierów młodych oraz ogierów starszych, którym minął okres ważności badań weterynaryjnych w kierunku chorób zakaźnych informujemy o obowiązku dokonania takich badań w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej wg obowiązujących druków. Właściciele ogierów młodych proponowanych do wpisu, obowiązani są dokonać badania markerów genetycznych na obowiązujących drukach w Laboratorium Grup Krwi w Balicach lub w Poznaniu. W miarę posiadanych środków finansowych badania będą „refundowane” z wystawionym protokołem krwi lub włosów przez Związek. Próbówki na pobranie krwi można pobrać w biurze Związku.  

Doprowadzenie ogierów na przegląd jest obowiązkowe, dotyczy to reproduktorów uznanych jak i również dzierżawnych.

 

UWAGA - BARDZO WAŻNE. W związku z wejście Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UR 2015/262 z dnia 17 lutego 2015r. określające na podstawie dyrektywy Rady 90/427/EWG i 2009/156/WE (zasady dotyczące metod identyfikacji koniowatych (Rozporządzenie w sprawie paszportu koni) MZHK w Krakowie uprzejmie informuje, że od 2016 roku zmieniają się przepisy w sprawie identyfikacji i wydawania paszportów na źrebięta tj.

paszport na źrebię musi być wydany do jednego roku życia od daty urodzenia źrebięcia. 

 

Podczas przeglądu będzie dokonywany również: 

 1. opis słowny i graficzny oraz czipowanie źrebiąt rocznika 2021r. do paszportu (koszt paszportu 125zł.+ opłata pocztowa – z dnia 1.09.2019r) wraz z matkami i świadectwem pokrycia klaczy z 2020r.Źrebięta wszystkich ras (prymitywne, szlachetne, zimnokrwiste i kuce) mogą być znakowane po ukończeniu 14 dni życia, jeżeli są dobrze rozwinięte i zdrowe (paszport koniowatego musi być wydany do jednego roku życia od daty urodzenia źrebięcia (źrebię musi być opisane, zaczipowane i wydany paszport).
 2. opis słowny i graficzny oraz czipowanie koni bez świadectwa pokrycia ur. 2021r. – opłata za paszport jest większa o 150 zł,
 3. selekcja źrebiąt sysaków, rocznych i dwuletnich połączona z oceną selekcyjną, opłata–8 zł/ 1 źrebaka.
 4. wpis klaczy młodych do ksiąg zarodowych z paszportem oraz świadectwem pokrycia klaczy - opłata za licencję 70 zł., dla klaczy rasy: hc, kn, kuc -100zł.
 5. przeglądy klaczy starszych wpisanych do ksiąg z licencją i paszportem (dla klaczy ze źrebakiem 20 zł, dla klaczy bez źrebaka 10 zł. Klacze po ukończeniu 5 roku życia obowiązkowo podlegają weryfikacji pomiarów (weryfikacja pomiarów klaczy 20 zł).
 6. przedłużenie licencji ogierów uznanych na kolejny sezon rozpłodowy 100 zł.
 7. W przypadku identyfikacji źrebięcia po ukończeniu 1 roku życia pod matką (jest świadectwo pokrycia klaczy) zostanie wydany Duplikat Dokumentu Identyfikacyjnego – koń może być oddany na rzeź po okresie - karencji 6 miesięcy, podbitej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Paszport należy podbić przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, w ciągu 30 dni od daty wydruku paszportu.
 8. Natomiast źrebię zidentyfikowane po ukończeniu jednego roku życia bez świadectwa pokrycia klaczy otrzyma Zastępczy Dokument Identyfikacyjny, co w przyszłości uniemożliwia sprzedaż konia na ubój (na rzeź). Opłata za zastępczy dokument jest większa o 150 zł.

Prosimy o krycie klaczy ogierem uznanym z ważnymi świadectwem wpisu do ksiąg i terminowe zgłaszanie źrebiąt nie później niż po ukończeniu jednego miesiąca życia. 

 

UWAGA: Czynności elektronicznego znakowania powinny być wykonane w obecności właściciela lub osób pisemnie upoważnionych. Zaczipowanie konia jest możliwe tylko przy chwilowym unieruchomieniu (przez dwie osoby) i poskromieniu zwierzęcia, za które odpowiada właściciel. Przy dokonywaniu identyfikacji koniowatego właściciel jest obowiązany udzielić osobie dokonującej tej identyfikacji, pomocy niezbędnej do wykonania tej czynności. Jeżeli właściciel nie unieruchomi źrebięcia, pracownik może odstąpić od identyfikacji koni – pobierając bezzwrotną opłatę w kwocie 48,50 zł. Koń, a w szczególności jego szyja powinna być oczyszczona z błota, kurzu i innych zanieczyszczeń np. ściółki.

 

U W A G A: wszyscy właściciele koni, proszeni są o posiadanie przy sobie dowodu osobistego oraz oryginalnych dokumentów hodowlanych na konia tj. paszport matki, licencja klaczy, świadectwo pokrycia klaczy.

Uprzejmie prosimy o powiadomienie wszystkich zainteresowanych Hodowców i Rolników o miejscu  i terminie przeglądów, gdyż Związek nie przewiduje dodatkowych przeglądów w tych samych miejscowościach. 

W trakcie przeglądów osoby pod wpływem alkoholu nie będą obsługiwane.

UWAGA: w czasie przeglądów tylko poniedziałki są dniem wewnętrznym dla stron w MZHK.

 

Uprzejmie prosimy o powiadomienie wszystkich zainteresowanych Hodowców i Rolników o miejscu i terminie przeglądów, gdyż Związek nie przewiduje dodatkowych przeglądów w tych samych miejscowościach. Z uwagi na dużą liczbę zgłaszanych koni do paszportów Związek nie będzie dojeżdżał do indywidualnych hodowców.

W trakcie przeglądów osoby pod wpływem alkoholu nie będą obsługiwane.

UWAGA: w czasie przeglądów tylko poniedziałki są dniem wewnętrznym dla stron w MZHK.

Dyrektor MZHK w Krakowie
mgr inż. Teresa Pracuch

 

 

T E R M I N A R Z    P R Z E G L Ą D Ó W - jesiennych 2021 - kiknij

Godziny przeglądów są podane w przybliżeniu i mogą ulegać wahaniom, ze względu na ilość koni opisywanych na wcześniejszych przeglądach. W przypadku braku koni na miejscu przeglądowym, osoby dokonujące opisu po 15 min. od ustalonej godziny odjeżdżają. Terminarz został podzielony na dwie osoby : mgr inż. Teresa Pracuch 666 055 055 i mgr inż. Paweł Pasiut 608 493 849, kontakt w godzinach pracy od 7 30 do 15 30.

Ukazał się kolejny ranking gmin w Polsce i tym razem jest to ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce w 2020 roku.  Na 1533 sklasyfikowane gminy wiejskie gmina Moszczenica zajęła wysokie 21 miejsce.

Wyszukiwarka

Pogoda

 

nsp2021

pwdczyste powietrze

zasady ostrzeganiaNasi Partnerzy

Urząd Gminy Moszczenica
Samorządowa 4
38-321 Moszczenica

woj. małopolskie

  tel.: 18 354 13 00
fax.: 18 354 10 85
     
  e-mail: gmina@gminamoszczenica.eu
https://www.gminamoszczenica.eu
  Godziny Urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30
Copyright © 2020 Gmina Moszczenica. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kreacja: Agencja DM