Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania.
Dzisiaj jest: 29 Listopada 2023
Imieniny obchodzą: Błażej, Walter, Fryderyk
 • Telefon do urzędu.  18 354 13 00
 • Przejdź do kontaktu.
 • Mapa witryny.
 • Biuletyn Informacji Publicznej

komunikat_utrzymanie_drogi.jpeg

A3 PLAKAT piece Malopolska

ogłoszenie_pieniądze.jpeg

Przewodnicząca Rady Gminy Moszczenica zaprasza Mieszkańców Gminy Moszczenica na XLV Sesję Rady Gminy Moszczenica, która odbędzie się 29 listopada 2023 r. (środa) o godz. 12:00 w sali obrad, pok. nr 14 Urzędu Gminy Moszczenica.

 

 

Projekt porządku obrad:

1.Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji VIII kadencji Rady Gminy Moszczenica odbytej w dniu 25 października 2023 r.

3. Informacja o działalności klubów sportowych w Gminie Moszczenica.

4.Sprawozdanie z pełnionego Urzędu Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

5.Interpelacje radnych.

6.Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2023 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023 nr XXXVII/323/22 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2022 roku,
 • udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Gorlice,
 • ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 • ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Moszczenica,
 • ustalenia dopłaty do 1 m3 dostarczanej wody na terenie Gminy Moszczenica,
 • zmiany uchwały Nr XXXVI/299/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Moszczenica,
 • uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024,
 • zmiany uchwały Nr XXXI/263/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli,
 • określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Moszczenica,
 • wyrażenia zgody na wynajem dotychczasowemu Najemcy na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym część działki nr 3534 i część działki nr 2861/2 w Moszczenicy oraz część działki nr 404/1 w Staszkówce.

7.Odpowiedzi na interpelacje.

8.Wolne wnioski i zapytania.

9.Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Izabella Wąsowska

45Sesja

         Informuję, że na podstawie art. 9u i 9v ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późń. zm.) w związku z art. 379 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późń. zm.), trwają kontrole z zakresu ochrony powietrza (kontrola kotłów, zakazu spalania odpadów komunalnych) prowadzone przez wyznaczonych pracowników Urzędu Gminy Moszczenica, którzy posiadają stosowne upoważnienia.

 

Informację o osobach kontrolujących można dodatkowo uzyskać dzwoniąc do Urzędu Gminy Moszczenica: tel. 18 354 13 00.

kontrola

GKRPA

malopolskie

portal interesanta

Wyszukiwarka

Odpady2022

ukraina pomoc

Pogoda

 

pwd 

czyste powietrze

zasady ostrzegania

polski lad

osp 2022

cp.jpg

oze.png

oze1Jakość powietrza Moszczenica ul. Samorządowa

OWG

malopolskie osp 2023 na stronę

modernizacja instalacji alarmowej 2023

Nasi Partnerzy

Urząd Gminy Moszczenica
Samorządowa 4
38-321 Moszczenica

woj. małopolskie

  tel.: 18 354 13 00
fax.: 18 354 10 85
     
  e-mail: gmina@gminamoszczenica.eu
https://www.gminamoszczenica.eu
  Godziny Urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30
Copyright © 2020 Gmina Moszczenica. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kreacja: Agencja DM