Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania.
Dzisiaj jest: 20 Stycznia 2019
Imieniny obchodzą: Fabian, Sebastian
  • Telefon do urzędu.  18 354 13 00
  • Przejdź do kontaktu.
  • Mapa witryny.
  • Biuletyn Informacji Publicznej
27 stycznia 2019r., godz. 12:00, Sala OKIB w Moszczenicy

„Szusuj z nami” – nauka jazdy na nartach dla uczniów Szkoły Podstawowej w Moszczenicy.


Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Moszczenicy realizuje projekt nauki jazdy na nartach pod tytułem „Szusuj z nami”. Projekt wpisuje się w program „Upowszechnienie sportów zimowych” ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystki, skąd UKS otrzymał 15 tys. zł dofinansowania.
Zajęcia nauki jazdy na nartach obejmą trzy grupy  szkoleniowe – każda grupa po 12 uczniów  klas I - VI Szkoły Podstawowej w Moszczenicy. Zajęcia odbywają się  przez 10 dni po 2 godziny. Program będzie realizowany w prawie każdy dzień ferii zimowych. Warunki atmosferyczne sprzyjają, a stok narciarski w Sękowej jest dobrze przygotowany i sprzyjający dla początkujących narciarzy.  Nauka jazdy odbywa się z wykwalifikowanym instruktorem zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Polskiego Związku Narciarskiego dla tego typu zajęć.

Uczestnicy szkolenia są wyposażeni w odpowiedni sprzęt narciarski tj. kaski, narty, buty, kijki. Opiekę nad uczniami  w czasie wyjazdów sprawują Barbara i Witold Bogdan. Każdy uczestnik po 20 godzinnym kursie powinien zrealizować następujące treści kształcenia: bezpieczeństwo zajęć na stoku narciarskim, poruszanie się na nartach, opanowanie jazdy na nartach po łatwych trasach,  opanowanie wjazdu wyciągiem zaczepowym,  umiejętność zjazdu ze stoku,  konkursy zjazdów ze stoku.


Od 21 stycznia 2019 do 04 lutego 2019 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach  strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez  społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.      
Styczniowy nabór wniosków obejmuje operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
 
W ramach naboru wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej LGD „Beskid Gorlicki” przeznaczyła 960 tys. zł na utworzenie 16 nowych firm. Osoby zainteresowane utworzeniem nowego przedsiębiorstwa mogą liczyć na wsparcie w wysokości 60 tys. zł. Pomoc na ten cel będzie wypłacana w formie premii w dwóch transzach 80% i 20%. Beneficjentami pomocy mogą być osoby fizyczne z obszaru LSR, które w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziły działalności gospodarczej podlegającej przepisom ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wnioskodawca zobowiązany będzie do  utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy i utrzymania go przez okres 2 lat od dnia wypłaty płatności końcowej.

Na  rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – w ramach przedsięwzięcia: Adaptacja obiektów na cele turystyczne (utworzenie nowych miejsc noclegowych), LGD przeznaczyła 300 tys. zł. Na utworzenie 1 miejsca noclegowego przewidziano nie więcej niż 10 tys. zł.  Minimalna  całkowita wartość operacji nie może wynosić mniej niż 50 tyś zł.
Pomoc na operacje jest przyznawana w wysokości nie wyższej niż:
  • 63,63% kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych,
  • 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
  • 100% kosztów kwalifikowalnych w przypadku:
  • podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej,
  • organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej.
Wszelkie informacje na temat naborów wniosków oraz prawidłowego wypełnienia dokumentacji aplikacyjnej udzielane są w Biurze LGD oraz pod numerem tel.
18/352-65-76, 512 028 092, w godz. od 8:00 do 16:00 oraz dostępne są na stronie internetowej LGD  www.lgdbeskidgorlicki.pl.

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków!

 


                                          

 

 

15 stycznia 2019 r. w Urzędzie Gminy Moszczenia podpisana została umowa pomiędzy Gminą Moszczenica i Starostwem Powiatowym w Gorlicach na mocy której powstaną nowe chodniku przy drodze powiatowej Ciężkowice-Staszkówka-Moszczenica.Gmina Moszczenica znacząco partycypuje w kosztach budowy chodników przy drogach powiatowych, pomoc finansowa dla powiatu może sięgnąć nawet 50% faktycznych kosztów inwestycji. Mając jednak na uwadze znaczną poprawę bezpieczeństwa osób pieszych poruszających się po tychże drogach taka inwestycja jest jak najbardziej zasadna.

Powyższa umowa dotyczy budowy chodnika w Moszczenicy. Powstanie on w bieżącym 2019 roku, za zlewnią mleka w stronę ronda na Krzyżówce i przedłuży obecny ciąg chodników o około 700 metrów - czyli sięgać będzie ul. Świerkowej. Docelowo planowane jest połączenie chodnikiem centrum Moszczenicy z rondem na Krzyżówce.


 
Harmonogram zbiórki odpadów - pobierz
Wyszukiwarka

Pogoda

 

Nasi Partnerzy

Urząd Gminy Moszczenica
Samorządowa 4
38-321 Moszczenica

woj. małopolskie

  tel.: 18 354 13 00
fax.: 18 354 10 85
     
  e-mail: gmina@gminamoszczenica.eu
http://www.gminamoszczenica.eu
  Godziny Urzędowania:

poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30
Copyright © 2017 Gmina Moszczenica. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kreacja: Agencja DM