Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania.
Dzisiaj jest: 4 Lipca 2020
Imieniny obchodzą: Elżbieta, Malwina, Teodor
 • Telefon do urzędu.  18 354 13 00
 • Przejdź do kontaktu.
 • Mapa witryny.
 • Biuletyn Informacji Publicznej

      KOMUNIKAT – ŚWIADCZENIE DOBRY START

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy informuje, że od 1 lipca 2020 r. można składać wnioski w formie elektronicznej o ustalenie prawa do świadczenia dobry start na rok szkolny 2020/2021.

 

Wnioski online można składać przez:

 

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program nie obejmuje również studentów.

 

 

 KOMUNIKAT – ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy informuje, że w 2020 roku rodzice/opiekunowie nie muszą składać wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na dzieci na nowy okres, ponieważ świadczenia te – w oparciu o poprzednie wnioski składane od 1 lipca 2019 r. – zostały przyznane aż do 31 maja 2021 r.

Zaś od 2021 r. będzie funkcjonować docelowy, roczny okres świadczeniowy  trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku (wówczas w celu uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego po 31 maja 2021 r., wnioski będzie można składać od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia drogą tradycyjną).

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

 

Kto może otrzymać pomoc?

 • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
 • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

 

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

 • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
 • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
 • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
 • Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków

 

Gdzie szukać pomocy?

 • Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
 • Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

Informacje i zapisy na porady są dostępne również telefonicznie pod numerem 18 353 53 80 (powiat gorlicki)

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.


Zespół Promocji Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Urząd Gminy Moszczenica informuje, że w dniach od 15.06.2020 r. do 08.07.2020 r. prowadzi nabór na rachmistrzów spisowych w ramach obowiązkowego Powszechnego Spisu Rolnego,  który zostanie przeprowadzony na terenie całego kraju  w terminie od 1 września 2020 r. do 30.11.2020  r. (podstawa prawna: art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r., t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1728).


Kandydat na rachmistrza spisowego musi spełnić następujące wymagania:

 • być pełnoletni;
 • zamieszkiwać na terenie gminy Moszczenica;
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie;
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie;
 • nie być skazanym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydat na rachmistrza winien złożyć podanie, w którym musi podać swoje dane tj. imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu oraz  oświadczenia że spełnia wymogi z pkt 1-5. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie własne pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

Ofertę na rachmistrza należy złożyć w sekretariacie urzędu lub przesłać w postaci elektronicznej na adres poczty e-mailowej Gminnego Biura Spisowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 8 lipca 2020 r.


Wzór podania, oświadczeń – pobierz tutaj


Wszyscy kandydaci mają obowiązek wziąć udział w szkoleniu na rachmistrzów spisowych, które zakończy się egzaminem. Kandydat na rachmistrza z pozytywnym wynikiem egzaminu zostanie zarejestrowany jako Rachmistrz.

Kandydaci na rachmistrzów terenowych podlegają postępowaniu weryfikacyjnemu. W przypadku zaistnienia sytuacji, kiedy w wyniku naboru kandydatów na rachmistrzów podczas egzaminu  wszyscy kandydaci uzyskają jednakową liczbę punktów, a liczba kandydatów będzie większa w stosunku do potrzeb o tym, kto będzie powołany na rachmistrza decyduje kolejność zgłoszenia kandydata.

Kandydaci na rachmistrzów terenowych otrzymają od urzędu gminy w czasie rejestrowania ich danych w SER lub na podany adres e-mail informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego.

Kandydaci na rachmistrzów terenowych po ukończeniu szkolenia oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu zostają wpisani na listę rachmistrzów spisowych, zgodnie z kolejnością liczby uzyskanych punktów podczas egzaminu (od najwyższej liczby punktów), a następnie podpisują umowy zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego (ZWKS).

Jeśli wszyscy kandydaci uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, umowa jest podpisywana z kandydatami, którzy uzyskali najlepszy wynik, a pozostali kandydaci wpisywani są na listę rachmistrzów rezerwowych.

Ustalona przez Centralne Biuro Spisowe liczba rachmistrzów dla gminy Moszczenica wynosi 2 osoby.


Gminne Biuro Spisowe

 

Wyniki głosowania w I turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na terenie gminy Moszczenica.Źródło: https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/1/gm/120507

Wyniki w obwodzie nr 1 (Zespół Szkół, ul. Samorządowa 3, 38-321 Moszczenica)

Numer

Nazwisko i imiona

Liczba głosów

1

BIEDROŃ Robert

6

2

BOSAK Krzysztof

76

3

DUDA Andrzej Sebastian

559

4

HOŁOWNIA Szymon Franciszek

92

5

JAKUBIAK Marek

2

6

KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin

38

7

PIOTROWSKI Mirosław Mariusz

0

8

TANAJNO Paweł Jan

0

9

TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz

76

10

WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz

1

11

ŻÓŁTEK Stanisław Józef

2

Źródło: https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/1/protokol/704517

Wyniki w obwodzie nr 2 (Zespół Szkół, ul. Samorządowa 3, 38-321 Moszczenica)

Numer

Nazwisko i imiona

Liczba głosów

1

BIEDROŃ Robert

4

2

BOSAK Krzysztof

89

3

DUDA Andrzej Sebastian

581

4

HOŁOWNIA Szymon Franciszek

52

5

JAKUBIAK Marek

2

6

KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin

28

7

PIOTROWSKI Mirosław Mariusz

0

8

TANAJNO Paweł Jan

1

9

TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz

63

10

WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz

0

11

ŻÓŁTEK Stanisław Józef

2

Źródło: https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/1/protokol/704518

Wyniki w obwodzie nr 3 (Zespół Szkół, ul. Świętego Jana Pawła II 3, 38-321 Staszkówka)

Numer

Nazwisko i imiona

Liczba głosów

1

BIEDROŃ Robert

6

2

BOSAK Krzysztof

52

3

DUDA Andrzej Sebastian

522

4

HOŁOWNIA Szymon Franciszek

31

5

JAKUBIAK Marek

1

6

KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin

11

7

PIOTROWSKI Mirosław Mariusz

0

8

TANAJNO Paweł Jan

1

9

TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz

34

10

WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz

0

11

ŻÓŁTEK Stanisław Józef

1

Źródło: https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/1/protokol/704519


Źródło: https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/frekwencja/1/Koniec/gm/120507

Więcej informacji można znaleźć na stronie Wybory.gov.pl

Epidemia COVID-19 spowodowała konieczność wprowadzenia w całej Polsce nauczania zdalnego. Wszyscy uczniowie począwszy od pierwszych klas szkoły podstawowej poprzez szkoły średnie na studentach kończąc niemal z dnia na dzień musieli przestawić się na nowy, zdalny tryb nauczania. Było to tym bardziej trudne, że uczniowie i nauczyciele nie byli przygotowani na taką szybką techniczną i mentalną zmianę sposobu nauki. Nie były do tego przystosowane również szkoły. Nie posiadały żadnego oprogramowania do nauczania w systemie on-line.

Aby zniwelować techniczne braki w infrastrukturze zdalnego nauczania szkół w Moszczenicy i w Staszkówce Gmina Moszczenica skutecznie aplikowała w konkursach grantowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”zdalna Szkoła +w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
Dwa projekty grantowe pozwoliły na „zdobycie” 74.813,10 zł na zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów.

Pierwszy projekt pn."Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" współfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – pozwolił zakupić sprzęt komputerowy za kwotę 59.999,97 zł. Kupiono 34 laptopy, które zostały przekazane szkołom.
Kolejny, drugi projekt pn."Zdalna Szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"  współfinansowany ze środków unijnych w ramach tegoż samego programu co pierwszy dał możliwość dokupienia 11  laptopów, 42 tabletów, 4  komputery stacjonarne. Zakupiono także 58 licencji oprogramowania biurowego Office 2019, 2 kamery internetowe i urządzenie wielofunkcyjne.
Cały zakupiony sprzęt komputerowy został użyczony uczniom, szczególnie z rodzin wielodzietnych, by ułatwić im zdalną naukę.

Warto nadmienić, że całkowity poziom dofinansowania obu projektów wynosił 100%, czyli zarówno w pierwszym jak i drugim naborze Gmina Moszczenica wydając 74.813,10 zł nie poniosła na zakupiony sprzęt żadnych kosztów.
 

Wyszukiwarka

Pogoda

 Nasi Partnerzy

Urząd Gminy Moszczenica
Samorządowa 4
38-321 Moszczenica

woj. małopolskie

  tel.: 18 354 13 00
fax.: 18 354 10 85
     
  e-mail: gmina@gminamoszczenica.eu
http://www.gminamoszczenica.eu
  Godziny Urzędowania:

poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30
Copyright © 2017 Gmina Moszczenica. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kreacja: Agencja DM