Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania.
Dzisiaj jest: 20 Marca 2018
Imieniny obchodzą: Aleksandra, Klaudia, Anatol
  • Telefon do urzędu.  18 354 13 00
  • Przejdź do kontaktu.
  • Mapa witryny.
  • Biuletyn Informacji Publicznej
Uchwała Nr S.O.X/426-2/25/18 Składu Orzekającego Kolegium RIO w Krakowie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Moszczenica

Uchwała Nr S.O.X/426-3/24/18 Składu Orzekającego Kolegium RIO w Krakowie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej Gminy Moszczenica na 2018 rok

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Moszczenica za I półrocze 2017 roku


Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Moszczenica na 2018 rok

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moszczenica

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH według stanu na koniec III kwartału 2017 roku


RB-NDS SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH według stanu na koniec II kwartału 2017 roku


Rb-NDS SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2017


Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2017

Rb-NDS SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017

Uchwała Nr SO. X/423/21/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie: opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za 2016 rok


Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok


Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH według stanu na koniec IV kwartału 2016 roku


Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Rb-NDS SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

Uchwała Nr S.O. X/426-2/35/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Moszczenica


Uchwała Nr S.O. X/426-3/24/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej Gminy Moszczenica na 2017 rok

Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Moszczenica na 2017 rok


Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moszczenica na 2017 rok

Uchwała Nr S.O. X/429-1/14/16 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moszczenica

Uchwała Nr S.O. X/421-1/14/16 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na 2017 rok

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH według stanu na koniec III kwartału 2016 roku

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

Rb-NDS SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH według stanu na koniec II kwartału 2016 roku


Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

Rb-NDS SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016

Rb-NDS SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2016

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za 2015 rok

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH według stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Rb-NDS SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015

Uchwała Nr XIII/85/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moszczenica

Uchwała Nr S.O.X/426-2/47/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 1 lutego 2016 roku w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Moszczenica

Uchwała budżetowa na rok 2016

Uchwała Nr S.O. X/429-1/3/15 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moszczenica


Projekt Uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na 2016 rok

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH według stanu na koniec III kwartału 2015 roku

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

Rb-NDS SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Moszczenica - projekt

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH według stanu na koniec II kwartału 2015 roku


Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku

Rb-NDS SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015

Sprawozdanie z wykonanie budżetu Gminy Moszczenica za 2014 rok

Uchwała nr III/13/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała budżetowa na rok 2015

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 marca 2014 roku

Informacja JST zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Wykaz osób którym przyznano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Wykaz osób fizycznych którym udzielono umorzeń podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Informacja JST zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za 2013 rok

Uchwała Nr S.O.X/426-2/25/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Moszczenica

Uchwała Nr XXIX/210/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moszczenica

Uchwała budżetowa na rok 2014

Projekt uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na 2014 rok

Uchwała Nr S.O.X/429-1/6/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moszczenica

Sprawozdanie Rb-Z kwartalne wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2013 roku

Sprawozdanie Rb-N kwartalne wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

Uchwała Nr SO.X/423/24/13 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie: opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za 2012 rok

Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 marca 2013 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za 2012 rok

Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

Uchwała Nr S.O. X/426-2/16/13 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Moszczenica

Uchwała Nr SO.X/423/16/12 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 kwietnia 2012 roku w sprawie: opinii o sprawozdaniu z wykonania buzetu Gminy Moszczenica za 2011 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za 2011 rok

Informacja JST zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012

Uchwała Nr XIII/91/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Moszczenica

Uchwała nr XII/90/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Moszczenica na 2012 rok

Projekt Budżetu Gminy Moszczenica na 2012 rok

Uchwała Nr S.O.X/429-1/4/11 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moszczenica.

Uchwała Nr S.O.X/421/4/11 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na 2012 rok.

Uchwała Nr S.O.X/426/4/11 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Moszczenica na 2012 rok.

Uchwała Nr SO.X/422/12/11 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 2 września 2011 roku w sprawie: opinii o przebiegu wykonania budżetu Gminy Moszczenica za pierwsze półrocze 2011 roku.

Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011

Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011

Uchwała Nr SO.X/423/10/11 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie:opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.

Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011

Sprawozdanie w wykonania budżetu Gminy Moszczenica za 2010 rok

Uchwała Nr S.O.X/426-2/34/11
Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Moszczenica

Uchwała Nr S.O.X/426-3/30/11
Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej Gminy Moszczenica na 2011 rok

Uchwała Budżetowa na rok 2011 Nr IV/17/11
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 28 stycznia 2011 r.Uchwała Nr S.O. X/429-1/12/10 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moszczenica

Uchwała Nr S.O. X/426/12/10 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na 2011 rok

Uchwała Nr S.O. X/421/12/10 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na 2011 rok.

Projekt budżetu Gminy Moszczenica na 2011 rok

Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010

Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2010

Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2010

Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 marca 2010

Uchwała Z.III.SO.IV/426-2/18/09 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie: opinii o prawidłowości prognozy kształtowania się długu publicznego dołączonej do projektu uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na 2010 rok

Uchwała Z.III.SO.IV/426-1/18/09 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Moszczenica na 2010 rok

Uchwała Z.III.SO.IV/421/18/09 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 7 grudnia 2009 r. dotyczy: zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na 2010 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego

Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

Uchwała Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie opinii o przedlożonym przez Wójta Gminy Moszczenica sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2009 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY MOSZCZENICA NA 2010 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY MOSZCZENICA NA 2009 ROK

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Moszczenica w projekcie budżetu na 2009 rok.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2009 rok prognozy kwoty długu Gminy Moszczenica.

Wyszukiwarka

Pogoda

 

Nasi Partnerzy

Urząd Gminy Moszczenica
Samorządowa 4
38-321 Moszczenica

woj. małopolskie

  tel.: 18 354 13 00
fax.: 18 354 10 85
     
  e-mail: gmina@gminamoszczenica.eu
http://www.gminamoszczenica.eu
  Godziny Urzędowania:

poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30
Copyright © 2017 Gmina Moszczenica. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kreacja: Agencja DM