Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania.
Dzisiaj jest: 23 Czerwca 2018
Imieniny obchodzą: Wanda, Józef, Albin
 • Telefon do urzędu.  18 354 13 00
 • Przejdź do kontaktu.
 • Mapa witryny.
 • Biuletyn Informacji Publicznej
28 czerwca 2018 r. godz. 9:00. Sala Obrad Urzędu Gminy Moszczenica, pok.nr 10.

Szansa dla ludzi młodych z subregionu sądeckiego – rozpoczynamy rekrutację do projektu pn. „Korona Sądecka dla młodych”!

Projekt pn.: „Korona Sądecka dla młodych” jest realizowany przez LGD „Korona Sądecka” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalną Grupą Działania „Beskid Gorlicki” oraz Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 510 os. młodych (w tym 306 kobiet) zamieszkujących na terenie subregionu sądeckiego (tj. miasto Nowy Sącz oraz powiaty: nowosądecki, gorlicki oraz limanowski) poprzez zapewnienie profesjonalnego wsparcia w określaniu realnej ścieżki zawodowej, rozwijaniu i zdobywaniu kompetencji/ doświadczenia zawodowego.

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby należące do grupy NEET, czyli osoby w wieku 15-29 lat, które spełniają łącznie trzy poniżej wymienione warunki:

 • nie pracują (tj. są osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi zawodowo),
 • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 • nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

Korzyści z udziału w projekcie:

 • Opieka i wsparcie doradcy i pośrednika pracy prowadzona przez cały okres udziału danego Uczestnika w Projekcie;
 • Szkolenia i bony szkoleniowe;
 • Staże i bony stażowe;
 • Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej (max. 27 000 zł);
 • Wsparcie dla mobilności – bony na zasiedlenie;
 • Wsparcie dla osób niepełnosprawnych.

Zapraszamy!

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA STRONIE INTERNETOWEJ www.lgdbeskidgorlicki.pl