Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania.
Dzisiaj jest: 21 Kwietnia 2018
Imieniny obchodzą: Anzelm, Bartosz, Feliks
 • Telefon do urzędu.  18 354 13 00
 • Przejdź do kontaktu.
 • Mapa witryny.
 • Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt "Małopolski e-Senior" jest realizowany na terenie gminy  Moszczenica przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez okres od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020r.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz
poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu. 

Szkolenia są bezpłatne. Każdy uczestnik po zakończonym szkoleniu otrzyma nieodpłatnie tablet, na którym pracował podczas szkoleń,
na własność wraz z kompletem materiałów szkoleniowych.

W rekrutacji do projektu może wziąć udział każda osoba, która spełnia następujące kryteria dostępu:

 • Ukończenie 65 lat,
 • Zamieszkanie na terenie gminy biorącej udział w projekcie.

Ilość osób biorących udział w projekcie jest ograniczona.

W ramach szkoleń przewidziano 15 spotkań w wymiarze 3 godzin lekcyjnych oraz 3 spotkania animacyjne po 2 godziny lekcyjne. Spotkania animacyjne mają na celu utrwalenie zdobytych podczas szkoleń umiejętności.

Zajęcia odbywać się będą na terenie gminy Moszczenica.

Spotkania szkoleniowe będą oferowane na dwóch poziomach zaawansowania (podstawowy i zaawansowany), przy czym realizacja poziomu zaawansowanego jest opcjonalna  i będzie wynikać z analizy umiejętności uczestników projektu. Szkolenia będą prowadzone w grupach ok. 9 osobowych, a ich tematyka będzie obejmować następujące zagadnienia:

 • Pierwsze kroki z tabletem i Internetem 
 • Jak ocenić wiarygodność źródeł w Internecie?
 • Moja pierwsza poczta elektroniczna
 • Skype - bezpłatne rozmowy z rodzina i ze znajomymi
 • Facebook - serwis społecznościowy
 • Aktywność obywatelska online
 • Zarządzanie tożsamością cyfrową na przykładzie konta e-PUAP
 • Podstawy obsługi edytora tekstu
 • Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego
 • Robienie zdjęć oraz prosta edycja obróbka/nagrania wideo
 • Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych
 • Sprawy codzienne a Internet
 • Potrzeby duchowe a Internet
 • Zarządzanie swoimi finansami
 • Rozrywka z Internetem

W ramach rekrutacji osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zobowiązane będą do dostarczenia wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych. (dokumenty rekrutacyjne do pobrania w GOPS Moszczenica bądź w wersji elektronicznej – do wydruku – jako załącznik do niniejszej informacji) Osoba rekrutująca się do projektu weźmie udział w teście diagnostycznym (w załączniku), określającym poziom kompetencji cyfrowych co pozwoli dostosować poziom szkolenia do umiejętności uczestnika projektu.

 

Osoby chętne mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy ul. Samorządowa 2. Tutaj też udzielimy dodatkowych informacji o projekcie osobom zainteresowanym osobiście bądź telefonicznie pod numerem telefonu: 18 3541240.

Osoba do kontaktu: Joanna Kleszyk

Osoby spełniające wskazane wyżej kryteria zapraszamy i zachęcamy
do udziału  w projekcie.

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

(dokumenty obowiązkowe to załączniki nr 1, 2 i 4 a w przypadku osób niepełnosprawnych dodatkowo załącznik nr 3 - proszę drukować dwustronnie i kompletnie wypełnione proszę dostarczyć do GOPS w Moszczenicy):

 1. Formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją uczestnictwa
 2. Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych odbiorcy ostatecznego
 4. Test diagnostyczny